Strona główna Borne Sulinowo Mobil-stacja w Bornem Sulinowie

Mobil-stacja w Bornem Sulinowie

Powiat Szczecinecki zakończył realizację projektu „Mobil-stacja w Bornem Sulinowie”, który dofinansowany został ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie powstał nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, który stanowi zupełnie nową formę atrakcji dla mieszkańców miasta i turystów.

Zadanie polegało na budowie altany wyposażonej w stoły i ławki oraz zakupie wyposażenia stacji w pojazdy elektryczne. Zakupiono 4 rowery elektryczne, 3 dwuosobowe wózki inwalidzkie oraz 6 osobowy elektryczny pojazd wolnobieżny. Na ścianach altany zawisły tablice z opisem i zdjęciami – propozycjami ścieżek turystycznych, którymi przewożone będą osoby chętne skorzystać z tej formy atrakcji turystycznej.

Wnioskodawca zaplanował zakup  pojazdów biorąc pod uwagę liczebność oraz funkcjonalność grup z nich korzystających.

Zadanie pn. „Mobil-stacja w Bornem Sulinowie” realizowane było w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie i wyposażenie Mobil-stacji w Bornem Sulinowie.

Wskaźnik realizacji celu operacji: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Beneficjent: Powiat Szczecinecki

Całkowita wartość realizowanej operacji: 189 956,20 zł.

 Dofinansowanie w wysokości: 105 546,00 zł

 Termin realizacji zadania: 11.2022 r. – 09.2023 r.

Info: Piotr Rozmus