Strona główna Borne Sulinowo Multiświętowanie w Bornem Sulinowie

Multiświętowanie w Bornem Sulinowie

Od tradycyjnej mszy świętej w intencji ojczyzny, celebrowanej w lokalnym Kościele pw. św. Brata Alberta, rozpoczęły się uroczystości niepodległościowe w Bornem Sulinowie. Po nabożeństwie, uczestnicy święta przeszli pod siedzibę Urzędu Miejskiego, gdzie odbyły się dalsze przedsięwzięcia patriotyczne.

Przed obeliskiem poświęconym pamięci ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego oraz sowieckiego delegacje złożyły kwiaty, krótkie przemówienie do zgromadzonych wygłosiła burmistrz Dorota Chrzanowska, a także zaprezentowano krótki program artystyczny. Wiązanki zostały złożone przez samorządowców nieco później również przy obelisku na cmentarzu wojennym (zlokalizowany przy drodze z Bornego Sulinowa do Krągów) oraz przy pomnikach ofiar Oflagu IID w Kłominie.

Na tym jednak nie koniec świętowania w Bornem Sulinowie. Na mieszkańców czekały jeszcze część sportowa (w jej trakcie rozegrany został tradycyjny bieg Mila radości dla niepodległości) oraz artystyczna (wieczornica niepodległościowa w Budynku Kulturalno-Oświatowym).