Strona główna Borne Sulinowo Nowy sprzęt przekazany borneńskim KGW

Nowy sprzęt przekazany borneńskim KGW

Sekretarz gminy Beata Czarnecka-Herbaczewska umową darowizny oficjalnie przekazała sprzęt dla Kół Gospodyń Wiejskich działających czynnie na terenie Gminy Borne Sulinowo (w Krągach, Łubowie, Juchowie i Rakowie). Przedmioty w całości sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie przez uświadamianie – zapobieganie działaniom przestępczym w Gminie Borne Sulinowo” zakupiono m.in.: chłodziarko-zamrażarkę, kociołek/podgrzewacz elektryczny do zup, zgrzewarkę do tacek, kuchnię elektryczną, zestaw garnków z pokrywkami i wiele innych praktycznych urządzeń, które są niezbędne członkom KGW w przygotowaniu, przechowywaniu i transporcie serwowanych przez siebie potraw.

Kolejnym krokiem w realizacji projektu będzie organizacja warsztatów profilaktycznych, które zostaną zorganizowane w lipcu br. w 4 świetlicach wiejskich na terenie Gminy Borne Sulinowo. Warsztaty poprzedzone będą zajęciami kulinarnymi z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Działanie to wzmocni efekt warsztatów profilaktycznych – poprzez pokazanie sposobów spędzania wolnego czasu i zacieśnianie więzów rodzinnych oraz społecznych, przeciwdziałać będzie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Kluczowym elementem zadania będzie przeprowadzenie Gminnej akcji informacyjno – profilaktycznej podczas cyklicznej imprezy plenerowej „Targi Chleba i Miodu” w dniu 27.08.2023 r. Akcja informacyjno-profilaktyczna odbędzie się przy udziale KGW z Krągów, Łubowa, Juchowa i Rakowa, skierowana jest do lokalnej społeczności i ukierunkowana na: przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcje profilaktyczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli, zorganizowane zostanie również stanowisko profilaktyczne.

Gmina Borne Sulinowo wraz z przedstawicielami KGW serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniach!

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Wartość zadania: 16.248,01 zł.
Dofinansowanie: 16.248,01 zł.

Gmina Borne Sulinowo