Strona główna Borne Sulinowo Rozpoczął się remont drogi w Silnowie

Rozpoczął się remont drogi w Silnowie

W trakcie październikowej sesji ubiegłego roku powiatowi radni zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289Z w miejscowości Silnowo Dolne wraz z obiektem inżynierskim”. Po wyłonieniu wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe TERBUD Szczecinek przyszedł czas na realizację zadania.

Aktualnie trwa przebudowa przepustu drogowego wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1289Z o długości 0,28 km wraz ze zjazdami. Do zadań wykonawcy należy m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, roboty ziemne, przebudowa istniejącego przepustu, zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych rurami osłonowymi, ustawienie krawężników wzdłuż projektowanej drogi, ułożenie prefabrykowanych ścieków betonowych oraz ścieków z kostki betonowej oraz remont wpustu kanalizacji deszczowej.

Ponadto zostanie wykonana regulacja zaworów wodociągowych oraz studzienek kanalizacyjnych, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi.

Łączna wartość inwestycji to ponad 800 tys. złotych. Spora część funduszy na jej realizację pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Znaczną część kosztów pokryje dofinansowanie otrzymane od Lasów Państwowych. Leśnicy do tego zadania postanowili „dołożyć” 500 tys. złotych. Kolejnych 245 tys. złotych to środki jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei pozostała, brakująca kwota w wysokości blisko 55 tys. złotych pokryta zostanie z kredytu.

Info: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie