Strona główna Borne Sulinowo Społecznik 30-lecia Bornego Sulinowa

Społecznik 30-lecia Bornego Sulinowa

Zbliżający się wielkimi krokami jubileusz Bornego Sulinowa był doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności oraz szacunku działającym na terenie gminy organizacjom pozarządowym. Dokonano tego podczas uroczystej gali Społecznik 30-lecia Bornego Sulinowa.

Trudno sobie wyobrazić naszą gminę bez organizacji pozarządowych – podkreślała z mównicy burmistrz Dorota Chrzanowska, jednocześnie dodając – Państwa zasługi są dla nas bezcenne, stanowią o sile miasta i naszych mniejszych miejscowości. Są najlepszą wizytówką i gwarancją dla naszej lokalnej ojczyzny.

W Budynku Kulturalno-Oświatowym uhonorowano wczoraj 38 organizacji najprężniej działających w gminie. Jak podkreślała włodarz Bornego Sulinowa, to świetny wynik biorąc pod uwagę fakt, że samorząd ten zamieszkany jest przez 10 tys. osób.