Strona główna Gmina Szczecinek Atrakcyjne działki w gminie Szczecinek

Atrakcyjne działki w gminie Szczecinek

Wójt Gminy Szczecinek wystawił na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane położone w obrębie Gwda Wielka w bliskim sąsiedztwie jeziora Wielimie.

  1. Działka numer 765/25 – przetarg dnia 28.06.2023 r. o godzinie 9:00

Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi  80 000,00 zł.

Wadium wynosi 8 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 800,00 zł.

  1. Działka numer 765/26 – przetarg dnia 28.06.2023 r. o godzinie 11:00

Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi  80 000,00 zł.

Wadium wynosi  8 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 800,00 zł.

  1. Działka numer 765/28 – przetarg dnia 28.06.2023 r. o godzinie 13:00

Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi  90 000,00 zł.

Wadium wynosi  9 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 900,00 zł.

  1. Działka numer 765/29 – przetarg dnia 29.06.2023 r. o godzinie 9:00

Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi  90 000,00 zł.

Wadium wynosi  9 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 900,00 zł.

  1. Działka numer 765/30 – przetarg dnia 29.06.2023 r. o godzinie 11:00

Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi  90 000,00 zł.

Wadium wynosi  9 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 900,00 zł.

  1. Działka numer 765/31 – przetarg dnia 29.06.2023 r. o godzinie 13:00

Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi  90 000,00 zł.

Wadium wynosi  9 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 900,00 zł.

  1. Działka numer 765/39 – przetarg dnia 13.04.2023 r. o godzinie 14:30

Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi  140 000,00 zł.

Wadium wynosi 14 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 1 400,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w odpowiedniej kwocie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy na rachunek bankowy Gminy Szczecinek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jastrowiu Oddział w Szczecinku nr 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010 do dnia wskazanego w ogłoszeniu.

Ogłoszenia o przetargach zostały podane do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szczecinek (Szczecinek ul. Pilska 3), w miejscowości która jest właściwa dla położenia nieruchomości oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczecinek: www.gminaszczecinek.pl (w zakładce przetargi) i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminaszczecinek.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, pok. nr 5, tel. 094-37-264-42.

Gmina Szczecinek

REKLAMA