Strona główna Gmina Szczecinek Budowa pomostu pływającego na jeziorze Wierzchowo zakończona

Budowa pomostu pływającego na jeziorze Wierzchowo zakończona

W dniu 09 grudnia 2022r. zakończono czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji pod nazwą „Dostawa pomostu pływającego realizowana w ramach projektu pn:” „Budowa pomostu pływającego na dz. nr 118 –  jez. Wierzchowo przy działce nr 481/4 w m. Wierzchowo”.

Prace budowlane wykonywane były przez firmę “Space Garden Karol Jabłoński” oraz wolontariuszy – członków Stowarzyszenia KACKO i zostały zakończone w dniu 30.11.2022r. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 48.216,00 zł brutto, z czego dofinansowanie w wysokości 37.300,00 zł. Wydatki na budowę obiektu pochodzą z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji było zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej dla społeczeństwa poprzez budowę pomostu pływającego na jeziorze Wierzchowo m. Wierzchowo.

Info: Urząd Gminy w Szczecinku