Strona główna Gmina Szczecinek Dodatkowe 2 mln zł wsparcia na inwestycję w Gminie

Dodatkowe 2 mln zł wsparcia na inwestycję w Gminie

W Gminie Szczecinek trwa realizacja potężnej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Wierzchowo – Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej Stare Wierzchowo – Spore.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to blisko 19,3 mln zł, z czego 14,2 mln zł ma pochodzić z dofinansowania, jakie udało się pozyskać Gminie w ramach Polskiego Ładu.

Kolejne wsparcie, tym razem w wysokości 2 mln zł ma pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W tym tygodniu Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Marek Subocz podpisali umowę na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości 1 miliona zł oraz pożyczki w wysokości 1,1 mln zł.

Dzięki inwestycji w najbliższych latach na terenie Gminy Szczecinek powstanie 20 km nowej sieci kanalizacyjnej ze 113 przyłączami, 11 przepompowniom oraz ponad 7 km sieci wodociągowej.

Planowany termin zakończenia zadania to maj 2025 roku.

Foto: WFOŚiGW w Szczecinie

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska