Strona główna Gmina Szczecinek Gminni radni zaskoczeni zmianami w okręgach. Jest skarga

Gminni radni zaskoczeni zmianami w okręgach. Jest skarga

Nowy podział Gminy Szczecinek na okręgi wyborcze jest krzywdzący i oznacza totalną rewolucję przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia – to opinia radnych Gminy Szczecinek, którzy w trybie nadzwyczajnym zebrali się na obradach w piątek, 19 stycznia. Powodem nagle zwołanej sesji było wydane dzień wcześniej, czyli w czwartek, 18 stycznia, postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie, praktycznie w całości zmieniające dotychczasowy układ okręgów wyborczych.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, która upoważnia reprezentującego samorząd Wójta Gminy Szczecinek do złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie. Takowa skarga zostanie przez Wójta złożona.

Wszyscy radni wyrażali zdziwienie wobec tak dużej skali wprowadzanych zmian przez komisarza, podkreślając, że nie zaistniały żadne przesłanki ani zmiany demograficzne, które by uzasadniały de facto stworzenie praktycznie całego układu okręgów od nowa. 

– Zmiany prowadzą do tego, że w Gminie Szczecinek utworzone będą nowe granice i siedziby komisji wyborczych. Nasze jednostki pomocnicze, czyli sołectwa, zostały powyciągane z okręgów, w których do tej pory funkcjonowały. Przez ostatnie lata pomiędzy Mieszkańcami wytworzyły się więzi, radny był osobą, która sołectwa łączyła. Teraz wyborcy będą głosować na ludzi, których mogą nie znać. To, co przez lata dobrze funkcjonowało, próbuje się zburzyć i dosłownie na moment przed wyborami wprowadza się niezrozumiały chaos i bałagan – podkreślali radni.

Zdaniem radnych Gminy Szczecinek, nowy podział został przygotowany “na kolanie”, szybko i bez jakiegokolwiek zastanowienia. Nikt też niczego z nikim nie konsultował. 

– Postanowienie nie posiada formalnego uzasadnienia, nie wiemy, co kierowało komisarzem wyborczym. Uważamy, że tak daleko idące modyfikacje powinny posiadać jakiekolwiek, choćby krótkie uzasadnienie. W dodatku postanowienie zostało wydane na ostatnią chwilę. Na cały tryb odwoławczy jest naprawdę bardzo mało czasu. 

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, skargę do NSA na postanowienie komisarza w sprawie okręgów wyborczych może wnieść zarówno Gmina Szczecinek, jak i wyborcy – Mieszkańcy Gminy Szczecinek w liczbie co najmniej 15 osób. 

Termin na wniesienie skargi za pośrednictwem komisarza to 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia. Ostateczny czas upływa więc w poniedziałek, 22 stycznia. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej wpływu i wydaje stosowne orzeczenie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz komisarzowi wyborczemu. Po upływie 30 stycznia nie będą już możliwe jakiekolwiek zmiany.

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska