Strona główna Gmina Szczecinek Farmy Fotowoltaiczne w Gminie. Spotkania z właścicielami gruntów

Farmy Fotowoltaiczne w Gminie. Spotkania z właścicielami gruntów

Gmina Szczecinek stawia na odnawialne źródła energii. Szansą na szeroko rozumiany rozwój jest powstanie na terenie gminy wielkoformatowych farm fotowoltaicznych.

Budowa sieci farm energetycznych w Gminie Szczecinek wraz z magazynami energii jest jedną z form transformacji energetycznej gminy. Przedsięwzięcie znacząco wpłynie na przyciągnięcie inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2015-2025, inwestycja ma się również przyczynić do zwiększenia przychodów gminy z tytułu podatków i poprawy jakości życia mieszkańców.

Ponadto inwestycja pozwoli zdywersyfikować źródła energii oraz zabezpieczyć energetycznie region. Warto nadmienić, że do 2025 roku planowane jest powstanie w woj. zachodniopomorskiej nowej linii 400 kV, która przebiegać będzie przez wschodnią część gminy. To szansa, by produkowany w klastrze energetycznym prąd przekazać przedsiębiorcom, ale także mieszkańcom w konkurencyjnych cenach.

Co ważne, ambitny projekt nabiera coraz bardziej realnych kształtów.

Współpracę z gminą w zakresie budowy farm fotowoltaicznych podjął w ostatnim czasie jeden z największych deweloperów energetyki słonecznej na świecie – firma Lightsource BP. Razem z partnerem, Sienna Energy inwestor intensywnie poszukuje kolejnych gruntów pod dzierżawę.

W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas wraz z przedstawicielami Lightsource BP i Sienna Energy spotkał się z właścicielami nieruchomości, na których mogą być posadowione farmy fotowoltaiczne. Spotkania odbyły się w Żółtnicy, Parsęcku, Wierzchowie i Sporem. Celem spotkań było zapoznanie się dotychczasowymi osiągnięciami i postępem prac na poziomie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Omówiona także została idea projektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia i szanse planowanego przedsięwzięcia.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie. Wezmą w nim udział deweloperzy i inwestorzy, zainteresowani tematyką farm fotowoltaicznych na terenie gminy.

Trzeba ustalić pewną mapę drogową transformacji energetycznej Gminy Szczecinek – podkreśla Ryszard Jasionas. – Chcielibyśmy wytyczyć wspólny kierunek, który pozwoli spiąć wszystkie większe i mniejsze projekty związane

Urząd Gminy Szczecinek