Strona główna Gmina Szczecinek Gmina Szczecinek inwestuje w OZE

Gmina Szczecinek inwestuje w OZE

Lightsource bp (największy deweloper energetyki słonecznej na świecie) oraz Gmina Szczecinek otwierają nowy rozdział w rozwoju OZE w Zachodniopomorskiem. Brytyjczycy planują uruchomienie na terenie gminy gigantycznych farm PV.

Lightsource bp to partner globalnego koncernu paliwowego BP w obszarze fotowoltaiki. Wierzymy, że energetyka słoneczna, w połączeniu z magazynowaniem energii, odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski i pozwoli znacząco przyśpieszyć uniezależnianie się polskiej energetyki od surowców sprowadzanych z Rosji – powiedział Michał Głowacki, Prezes Lightsource bp w Polsce, podczas spotkania z władzami Gminy Szczecinek. Cieszymy się na współpracę z Gminą Szczecinek, która buduje klimat inwestycyjny regionu – dodał.

Powstanie wielkoskalowych farm słonecznych to dla Gminy Szczecinek szansa na wsparcie zrównoważonego rozwoju i przyciągnięcie inwestycji bezpośrednich, które w myśl Strategii Rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2015-2025 umożliwią ewolucję z gminy typowo rolniczej, ku średniouprzemysłowionej. Powstaną nowe miejsca pracy, zwiększą się przychody gminy z tytułu podatków, co przełoży się na poprawę jakości życia lokalnej społeczności w wielu wymiarach.

W gminie do zagospodarowania na cele produkcyjno-przemysłowe przeznaczono prawie 300 ha gruntów, będących własnością Skarbu Państwa. Tereny te są korzystnie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S11. Aby przyspieszyć inwestycje powołano Spółkę INWESTPARK Szczecinek, która ma za zadanie uzbrajanie terenów oraz budowanie powierzchni halowych i magazynowych.

Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj o atrakcyjności terenów inwestycyjnych decyduje przede wszystkim dostępność atrakcyjnej cenowo, bezemisyjnej energii, dlatego cieszymy się na partnerstwo ze światowym liderem energetyki słonecznej, jakim jest Lightsource bp. Zaangażowanie Lightsource bp jest gwarancją, że zielony fundament zrównoważonego rozwoju naszej gminy zostanie wkrótce wzniesiony – powiedział Ryszard Jasionas, Wójt Gminy Szczecinek.

Projekt farmy PV realizowany przez Lightsource bp Polska we współpracy ze Sienna Energy pozwoli Gminie Szczecinek realizować ambitne plany rozwoju. Inwestorzy zamknęli pierwszy przygotowawczy etap inwestycji i poszukują kolejnych gruntów pod dzierżawę, dzięki czemu skala projektu zostanie zwiększona tak, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby energetyczne gminy.

Przedsięwzięcie wpisuje się w długofalową, globalną strategię rozwoju Lightsource bp. Firma, która dzisiaj jest obecna na 20 światowych rynkach, wyznaczyła sobie ambitny cel rozwoju 25 GW mocy w projektach PV do roku 2025. Na polskim rynku OZE Lightsource bp działa od końca 2020 roku i może się poszczycić portfelem 1,9 GW projektów wielkoskalowych farm słonecznych, z których pierwsza o mocy 50 MW, jeszcze w tym roku zacznie produkować energię elektryczną.

Województwo zachodniopomorskie jest kolebką i krajowym liderem w produkcji zielonej energii. Na “energetycznej mapie” Pomorza Zachodniego dominują lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne, a w ostatnich latach przybyło także tzw. mikroinstalacji, które zapewniają energię gospodarstwom domowym i małym firmom. Łączna moc zainstalowana źródeł OZE w regionie już z końcem 2021 roku przekroczyła 2 GW, co wówczas stanowiło około 1/5 mocy zainstalowanej w kraju.

Nowa inwestycja Lightsource bp w Gminie Szczecinek umocni pozycję Zachodniopomorskiego jako lidera transformacji energetycznej w Polsce. Energia elektryczna generowana przez planowaną farmę słoneczną może w przyszłości posłużyć do produkcji zielonego wodoru. W planach dalszego rozwoju Gminy Szczecinek kreślonych przez wójta Ryszarda Jasionasa to paliwo przyszłości ma odegrać kluczową rolę.

Info: Urząd Gminy w Szczecinku / Sienna Energy