Strona główna Gmina Szczecinek Gmina Szczecinek podsumowała remonty dróg z Polskiego Ładu

Gmina Szczecinek podsumowała remonty dróg z Polskiego Ładu

Mieszkańcy Gminy Szczecinek mogą już korzystać ze zmodernizowanych dróg. Oficjalne zakończenie projektu o nazwie „Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek”, w ramach którego prowadzone były prace, odbyło się w ubiegłą sobotę w Starym Wierzchowie.

Wójt Ryszard Jasionas w obecności Wiceminister Klimatu i Środowiska Małgorzaty Golińskiej, Wicewojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Wójcika, a także radnych, sołtysów i mieszkańców gminy uroczyście podsumował całe przedsięwzięcie i oficjalnie przekazał wyremontowane drogi do użytkowania.

Chcemy zamknąć pewien etap naszej pracy polegającej na zakończeniu projektu, który dotyczył budowy i modernizacji dróg. Inwestycje były realizowane dzięki Polskiemu Ładowi, do projektu zostały zaangażowane środki z budżetu państwa i z budżetu gminy. Przebudowaliśmy 15 km dróg na terenie całej gminy – zaznaczył Ryszard Jasionas.

Obecni na wydarzeniu goście wiceminister Małgorzata Golińska i wicewojewoda Tomasz Wójcik pogratulowali inwestycji. Małgorzata Golińska zwróciła uwagę, że Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład jest potrzebny i dobrze odbierany przez mieszkańców. Zadeklarowała też, że każdy kolejny wniosek gminnego samorządu będzie wspierać.

Ten program już miał kilka edycji, a to pokazuje, że był programem trafionym i niezwykle potrzebnym. Jest także pozytywnie odbierany przez mieszkańców, dlatego że pozostawia decyzje co do wydatkowania samorządom, czyli osobom i instytucjom, które najlepiej wiedzą, co jest najbardziej pilne do zrobienia – powiedziała Małgorzata Golińska.

W ramach inwestycji przebudowano łącznie 15 km dróg (27 odcinków) w 14 sołectwach Gminy Szczecinek, takich jak Dalęcino, Gałowo, Grąbczyn, Gwda Wielka, Kwakowo, Parsęcko, Spore, Jelenino, Stare Wierzchowo, Turowo, Wilcze Laski, Brzezno, Kusowo i Trzebiechowo.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość projektu to 4,9 mln zł. Z Polskiego Ładu Gminie Szczecinek udało się pozyskać 3,8 mln zł.

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska

REKLAMA