Strona główna Gmina Szczecinek Gmina Szczecinek troszczy się o seniorów

Gmina Szczecinek troszczy się o seniorów

Polityka społeczna wobec seniorów została w ostatnich latach uznana przez wiele samorządów za jeden z priorytetów. Jednym ze sposobów troski o osoby starsze są Kluby Senior+, które zapewniają wszechstronną aktywizację najstarszych mieszkańców danego regionu. W całym powiecie szczecineckim istnieje 7 Klubów Senior+, ale dzięki staraniom lokalnych władz aż 4 z nich funkcjonują na terenie gminy Szczecinek.

Kluby „Senior+” to miejsca pozwalające mieszkańcom danej społeczności przede wszystkim aktywnie spędzać wolny czas. Wykwalifikowana kadra tychże placówek oferuje chociażby wszechstronne wsparcie w codziennym życiu, przeciwdziała izolacji i marginalizacji, pomaga w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, odkrywa i rozwija zainteresowania, a także zaspokaja potrzeby kulturalne i wzmacnia więzi towarzyskie.

W klubach w Turowie, Parsęcku, Gwdzie Wielkiej i Wierzchowie realizowanych jest mnóstwo zajęć, w tym kulinarnych, plastycznych, tanecznych czy też manualnych. W tych ostatnich, przeprowadzanych w Wierzchowie, mieliśmy okazję się przyglądać wraz z naszą kamerą.