Strona główna Gmina Szczecinek Gmina Szczecinek wspiera seniorów

Gmina Szczecinek wspiera seniorów

Wraz z końcem października zakończył się projekt „Gmina Szczecinek wspiera seniorów”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa.

W minionym tygodniu Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas spotkał się z realizatorami projektu, a także z koordynatorką, dyrektor GOPS Marzeną Nowacką, by krótko podsumować podejmowane przez niemal dwa lata działania.

 Seniorów będzie nam przybywało – podkreślił Ryszard Jasionas. – W naszej Gminie już jest to bardzo widoczne: średnia życia się wydłuża, natomiast zmniejsza się dzietność. Nasze rozwiązania związane z polityką senioralną były jak najbardziej słuszne. Jesteśmy pod tym względem liderami, nie tylko w województwie. I co najważniejsze, nie zamierzamy się zatrzymywać. Przed nami kolejne wyzwania, dzięki którym seniorzy w Gminie Szczecinek będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie spędzać wolny czas – zaznaczył Wójt.

Ryszard Jasionas podziękował też wszystkim osobom, bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu w Klubie Senior+ w Turowie.

– Całemu zespołowi, zaangażowanemu w realizację tego zadania, gratuluję podjętych działań. Bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie – zwrócił się do wszystkich obecnych na spotkaniu Wójt.

Celem projektu „Gmina Szczecinek wspiera seniorów” było przede wszystkim zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki podjętym działaniom możliwe było m.in. zorganizowanie w Klubie Senior+ w Turowie rozmaitych zajęć: tanecznych, florystycznych, gimnastyczno-ruchowych, kulinarnych, z fizjoterapeutą, manualnych czy też muzycznych.

Dla uczestników projektu zapewniony został również poczęstunek podczas pobytu w Klubie. Dodatkowo Seniorzy mieli możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz uczestniczenia w spotkaniach z różnymi specjalistami, takimi jak np. dietetyk, radca prawny, informatyk, pomolog oraz pielęgniarka. W ramach projektu organizowane były także spotkania okolicznościowe, całodzienne wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru czy kina.

Magdalena Szkudlarek-Szarkowska