Strona główna Gmina Szczecinek Gminni radni na pierwszej sesji

Gminni radni na pierwszej sesji

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Szczecinek. Nowo wybrani radni zebrali się w wczoraj na pierwszych obradach.

Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku sesji Joanna Kyorra złożyła gratulacje Wójtowi Gminy Szczecinek Ryszardowi Jasionasowi, a także nowo wybranym radnym, po czym wręczyła wszystkim zaświadczenia o wyborze.

Po uroczystym złożeniu ślubowania przez radnych odbyło się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady. I tak: Przewodniczącym Rady Gminy Szczecinek został Andrzej Usik, zaś Wiceprzewodniczącymi – Joanna Łojewska i Daniel Dacio.

Tuż przed zamknięciem sesji uroczyste ślubowanie złożył Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.

Nowy skład Rady Gminy Szczecinek przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący Rady – Andrzej Usik
 • Wiceprzewodnicząca Rady – Joanna Łojewska
 • Wiceprzewodniczący Rady – Daniel Dacio
 • Bogusław Balcer
 • Mirosław Błyszczak
 • Wiesława Czubaszek
 • Agnieszka Dziubańska
 • Małgorzata Ewert
 • Dariusz Glugla
 • Wioleta Grochowicz
 • Tadeusz Krajnik
 • Halina Kulczewska
 • Alicja Kurek
 • Anna Mazij
 • Zdzisław Tomaszczyk

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska