Strona główna Gmina Szczecinek Granty sołeckie w gminie Szczecinek przyznane

Granty sołeckie w gminie Szczecinek przyznane

Małe, ale ważne dla mieszkańców obszarów wiejskich inwestycje niebawem zostaną zrealizowane w Turowie i Kusowie. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas podpisali dziś umowy, które przyznają finansowe wsparcie z „Grantów sołeckich”.

W województwie mamy 1800 sołectw, takich dużych rodzin, które chcą ze sobą spędzać czas, chcą integrować się. Widzimy, że ciągle jest duże zapotrzebowanie na wsparcie tworzenia różnego rodzaju miejsc spotkań, siłowni pod chmurką czy placów zabaw. Chcemy budować społeczność przyjazną, otwartą. Nasze społeczeństwo zmienia się, nie zawsze w dobrym kierunku. To ważne by podstawą w kontaktach międzyludzkich był dialog. Uważam, że właśnie dzięki takim programom jak Granty sołeckie, budowa małej infrastruktury sportowej czy Społecznik udaje się nam budować życzliwą społeczność – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

„Granty sołeckie” są konkursem, który bezpośrednio wspiera działania inwestycyjne na obszarach wiejskich. Dzięki przyznanym środkom możliwa jest realizacja najpilniejszych inwestycji, które wskazują mieszkańcy sołectw. Doceniam również wsparcie przyznawane przez Urząd Marszałkowski na budowę stacji meteorologicznych i w ramach grantów strażackich. Dbam o to, aby powiat szczecinecki rozwijał się, co jest możliwe właśnie dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa – informował Radny Województwa Zachodniopomorskiego Jakub Hardie-Douglas, obecny podczas podpisywania umów.

Na terenie gminy Szczecinek pojawią się dwa nowe miejsca integracji społecznej. Pierwsze z nich stworzone zostanie w Kusowie. Na zaadaptowanej działce gminnej ułożony zostanie polbruk oraz zamontowana wiata. Obiekt ten będzie służyć przede wszystkim integracji mieszkańców, ale także stanie się miłym miejscem odpoczynku dla rowerzystów (przez wieś biegnie szlak rowerowy).

Drugi projekt zakłada utworzenie, na terenie ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Turowie, plenerowego miejsca spotkań, służącego również do organizacji imprez. Będzie to możliwe dzięki wyrównaniu terenu o powierzchni 800 m2.

Na realizację tych działań do Turowa i Kusowa trafi po 15 tys. zł. To kolejni z laureatów tegorocznego konkursu „Granty sołeckie”, którego celem jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Pula środków w tej edycji konkursu wyniosła 2,7 mln zł.

Info: Biuro Prasowe WZP