Strona główna Gmina Szczecinek Jan Gwiazda odznaczony

Jan Gwiazda odznaczony

Ponad 30 lat pracy na rzecz samorządu – to dowód zaufania ze strony mieszkańców oraz zaangażowania w problemy lokalnej społeczności. Ten trud Jana Gwiazdy wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczecinek został wczoraj uhonorowany przez władze gminy poprzez nadanie odznaki „Zasłużony dla Gminy Szczecinek”

Jan Gwiazda to samorządowiec i działacz, który zawsze na pierwszym miejscu stawia sprawy lokalnej społeczności. Jedną z najważniejszych było powstanie w Omulnej świetlicy wiejskiej, o którą zabiegał od lat. Mam dużo szacunku do Pana Wójta. Dwóch było Wójtów przede mną i żaden nie podjął takiej inicjatywy jak ten – powiedział Jan Gwiazda podczas uroczystości.

Wręczenie odznaki nieprzypadkowo odbyło się w nowo wybudowanej świetlicy. Bardzo się cieszę, że możemy się tu dziś spotkać, ten budynek to symbol pracy Pana Jana na rzecz mieszkańców Omulnej i okolic – powiedział Kazimierz Harasym Zastępca Wójta Gminy Szczecinek.

Budowa świetlicy wiejskiej w Omulnej pochłonęła ok. 900 tys. zł. Wójt Ryszard Jasionas pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości niespełna 500 tys. zł.

Info: Jakub Diakun, UG w Szczecinku