Strona główna Gmina Szczecinek Nowa przestrzeń rekreacyjna. Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy z przyznanym dofinansowaniem

Nowa przestrzeń rekreacyjna. Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy z przyznanym dofinansowaniem

W dniu 29 listopada 2023r. została podpisana przez Urząd Marszałkowski umowa o przyznaniu dofinansowania. Beneficjentem jest Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy z siedzibą w m. Gwda Mała, które będzie realizowało przedsięwzięcie o nazwie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Gwda Mała i Gwda Wielka”.

Zadanie zakłada m.in. stworzenie w Gwdzie Wielkiej przystani kajakowej oraz przestrzeni do plażowania, przy której ustawione zostaną ławostoły, a także zakup 2 torów przeszkód na plac rekreacyjny w miejscowości Gwda Mała.

Wartość projektu to 109 210 zł. Kwota wsparcia została przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 96 063 zł.

Info: Urząd Gminy w Szczecinku