Strona główna Gmina Szczecinek Nowy teren rekreacyjny. Inwestycja Stowarzyszenia Partnerstwo Gwdy ukończona

Nowy teren rekreacyjny. Inwestycja Stowarzyszenia Partnerstwo Gwdy ukończona

W dniu 12 kwietnia 2024r. zakończono czynności związane z odbiorem zadania, zrealizowanego w ramach projektu pn: “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Gwda Mała i Gwda Wielka”.

Prace budowlane wykonywane były przez firmę “Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRAWPOL Izabela Gumieniczuk” oraz wolontariuszy – członków Stowarzyszenia Partnerstwo Gwdy i zostały zakończone w dniu 05.04.2024r. Dodatkowo na plac rekreacyjny w m. Gwda Mała zostały zakupione 2 tory przeszkód.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 108.542,92 zł brutto, z czego dofinansowanie w wysokości 94.399,92 zł. Wydatki na budowę obiektu pochodzą z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w dniu 29 listopada 2023r. 

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla społeczeństwa poprzez zagospodarowanie przystani kajakowej nad rzeką w miejscowości Gwda Wielka oraz zakup wyposażenia w postaci torów przeszkód na plac rekreacyjny w miejscowości Gwda Mała.

Info: Urząd Gminy w Szczecinku