Strona główna Gmina Szczecinek Tydzień z Funduszem sołeckim w gminie Szczecinek

Tydzień z Funduszem sołeckim w gminie Szczecinek

To kolejny tydzień, w którym w Gminie Szczecinek organizowane są zebrania wiejskie z udziałem Wójta Ryszarda Jasionasa. Jednym z ważniejszych tematów, poruszanych podczas spotkań z mieszkańcami, jest „Fundusz sołecki”. W najbliższych dniach zebrania wiejskie odbędą się w kolejnych miejscowościach. Wójt Gminy Szczecinek serdecznie wszystkich zaprasza.

Czym jest „Fundusz sołecki”? Tak jak już informowaliśmy, to pula środków, które mogą być wydane na konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy i służące poprawie warunków życia mieszkańców. Aby dane sołectwo mogło skorzystać ze środków z „Funduszu sołeckiego”, konieczne jest złożenie przez sołtysa Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2023 roku odpowiedniego wniosku, uchwalonego przez zebranie wiejskie. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Propozycje są różne. Co najważniejsze, trwające właśnie zebrania wiejskie są okazją do dyskusji i wspólnego ustalenia tego, na co warto przeznaczyć pieniądze z gminnego budżetu w 2024 roku.

Harmonogram zebrań na nadchodzący tydzień przedstawia się następująco:

Poniedziałek, 11.09:

  • Kwakowo – 17.00
  • Wierzchowo – 19.00

Wtorek, 12.09:

  • Wilcze Laski – 17.00
  • Turowo – 19.00

Środa, 13.09:

  • Marcelin – 17.00
  • Dalęcino – 19.00

Czwartek, 14.09:

  • Jelenino – 17.00
  • Mosina – 19.00

Piątek, 15.09:

  • Krągłe – 17.00
  • Grąbczyn – 19.00

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska