Strona główna Gmina Szczecinek Stypendia Wójta przyznane

Stypendia Wójta przyznane

Są młodzi, zdolni, bardzo lubią się uczyć i rozwijać swoje pasje. W czwartek, 28.09 w Urzędzie Gminy Szczecinek Wójt Ryszard Jasionas razem z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Usikiem wręczyli uczniom mieszkającym w Gminie Szczecinek stypendia za szczególne osiągnięcia. Stypendystom w tym ważnym dla nich wydarzeniu towarzyszyli rodzice.

Wpłynęło 36 wniosków, natomiast stypendia otrzymało 12 uczniów. Wśród nich znaleźli się: Aleksander Dybowski (SP nr 4 w Szczecinku) za osiągnięcia artystyczne, Zofia Kolak (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia naukowe, Filip Śledź (SP nr 5 w Szczecinku) za osiągnięcia sportowe, Aleksander Dymitruk (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia naukowe, Hanna Koniarska (SP w Wierzchowie) za osiągnięcia sportowe, Magdalena Grajewska (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia sportowe, Malwina Kawałko (SP w Wierzchowie) za osiągnięcia sportowe, Zofia Parzniewska (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia sportowe, Weronika Czapla (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia sportowe, Maja Fąs (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia sportowe, Julia Kowalska (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia sportowe oraz Maja Miłosz (SP w Żółtnicy) za osiągnięcia sportowe.

Stypendium można było otrzymać w trzech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić kilka kryteriów: trzeba mieć min. bardzo dobre zachowanie, uzyskać określoną średnią ocen i móc wykazać się szczególnymi osiągnięciami w danej dziedzinie. Punktacja poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco: wyniki w nauce – 20 proc., osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych – 70 proc. oraz osiągnięcia w aktywności społecznej w szczególności w formie wolontariatu – 10 proc.

– Innym bardzo ważnym aspektem jest to, że przekazujemy stypendium wszystkim dzieciom z naszej Gminy, niezależnie od tego, do których szkół chodzą. W tym roku przyznaliśmy stypendia również absolwentom szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023, kiedy byli jeszcze uczniami szkół podstawowych – podkreślił Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.

– Chciałbym wszystkim pogratulować tego, że macie naprawdę wysokie wyniki w nauce, że możecie pochwalić się różnymi osiągnięciami i tego, że Wam się chce. Mam nadzieję, że nauka w naszych szkołach przynosi Wam mnóstwo satysfakcji i radości. Nasze szkoły są szkołami bezpiecznymi i stwarzają dobre warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji– zaznaczył dalej Wójt, dodając, że Gmina Szczecinek złożyła kolejny wniosek na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

Do gratulacji przyłączył się obecny na wydarzeniu Przewodniczący Rady Gminy Szczecinek Andrzej Usik.

– Chciałbym oczywiście pogratulować wszystkim wyróżnionym. Są tu dzisiaj z nami najlepsi z najlepszych. Warunki w naszych szkołach są coraz lepsze i cały czas staramy się, by ta jakość kształcenia była na jeszcze wyższym poziomie – dodał Andrzej Usik.

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska