Strona główna Gmina Szczecinek Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, zwany inaczej Dniem Kolorowej Skarpetki. To dzień, w którym w szczególny sposób zwracamy uwagę na potrzeby osób z trisomią 21 chromosomu. Na znak solidarności z osobami z zespołem Downa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie odbyło się spotkanie uczestników zajęć z seniorami z Klubu Senior+. W wydarzeniu wziął także udział Zastępca Wójta Gminy Szczecinek Kazimierz Harasym.

W ramach spotkania wszyscy mogli wysłuchać krótkiej prezentacji na temat zaburzeń związanych z zespołem Downa. Oczywiście każdy uczestnik wydarzenia podjął wyzwanie i na spotkaniu stawił się w dwóch różnych skarpektach.

Prowadząca spotkanie kierownik SDŚ Anna Dzięcioł podkreśliła, że zespół Downa to nie choroba, ale wada genetyczna. Ważna jest także świadomość społeczeństwa na temat likwidowania barier i uprzedzeń wobec osób dotkniętych trisomią.

– Możemy się od siebie różnić, ale najważniejsze jest to, co mamy w naszych sercach – zaznaczył z kolei Kazimierz Harasym, wskazując na potrzebę integracji i tolerancji wobec osób z zespołem Downa.

Po części oficjalnej uczestnicy SDŚ w Turowie udali się wraz ze swoimi gośćmi z Klubu Senior + na krótki spacer. Po powrocie na wszystkich czekał pyszny i ciepły poczęstunek.

Magdalena Szkudlarek-Szarkowska