Strona główna Gmina Szczecinek Uczniowie z Gminy w programie „Poznaj Polskę”

Uczniowie z Gminy w programie „Poznaj Polskę”

Uczniowie ze szkół działających w Gminie Szczecinek mogą zwiedzić największe atrakcje kultury. Zorganizowanie ciekawych wycieczek jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Program „Poznaj Polskę” stanowi wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży. Głównym celem programu jest m.in. umożliwienie uczniom uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez odwiedzanie ciekawych miejsc, poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Autorzy programu wychodzą z założenia, że uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W 2023 roku w programie „Poznaj Polskę” uczestniczyły też szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczecinek.

Dyrektorzy placówek złożyli 5 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów każdej wycieczki (20% to wkład własny finansowy uczestników danej wycieczki). Na ten cel Gmina Szczecinek otrzymała łącznie 41 480,00 zł.

I tak: Szkoła Podstawowa w Żółtnicy otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł. Przyznana kwota umożliwiła zorganizowanie wycieczki do Wieliczki, Krakowa, Zakopanego, oraz do Ciechocinka. Dzieci i młodzież zwiedzili m.in. kopalnię soli w Wieliczce, Zamek Królewski na Wawelu, udali się też na wędrówkę po Tatrzańskim Parku Narodowym.

Dotację na zorganizowanie dwóch wycieczek przyznano również Szkole Podstawowej w Wierzchowie. Wycieczka dla klas I-III otrzymała 4 032,00 zł dotacji. Natomiast na organizację wycieczki dla klas starszych IV-VIII przyznano kwotę 2 448,00 zł. W obu przypadkach uczniowie mieli udać się w kierunku Trójmiasta. Najważniejszą atrakcją wyprawy była możliwość zwiedzenia największych osiągnięć polskiej nauki w gdyńskim Centrum Nauki EXPERYMENT. Uczniowie z Wierzchowa zwiedzili również opactwo oliwskie. Na koniec odwiedzili zwierzęta w ZOO w Gdańsku.

Dotację na dwie wycieczki otrzymała też Szkoła Podstawowa w Parsęcku. Na pierwszy wyjazd zorganizowany dla klas IV-VIII kwota dofinansowania wyniosła 15 tys. zł. Złożony wniosek dotyczył zwiedzania największych atrakcji kulturalnych Warszawy. Natomiast druga wycieczka do Międzyzdrojów i Trzęsacza dla klas młodszych I-III otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł.

Uczniowie z Żółtnicy i Wierzchowa swoje pełne wrażeń wycieczki mają już za sobą. Dzieci i młodzież z Parsęcka na zaplanowane wyprawy udadzą się jesienią.

Gmina Szczecinek

REKLAMA