Strona główna Gmina Szczecinek Gminne drogi będą przebudowane

Gminne drogi będą przebudowane

28 lipca została podpisana umowa na planowaną przebudowę ulicy Jeziornej w miejscowości Gwda Wielka.

W uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Gminy Szczecinek brali udział Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Ryszard Jasionas- Wójt Gminy Szczecinek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Mirosławy Perskiej.

Wartość umowy z wykonawcą opiewała na kwotę 983 548,47 zł brutto. Poziom dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniósł 605 429,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku 542 mb. Szerokość ulicy po przebudowie będzie wynosiła 5 m. Zaprojektowano również jednostronny chodnik o szerokości 1,55 m oraz pobocze utwardzone z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Na drodze zaprojektowano również dwa progi zwalniające. Termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2023 r.

Jednocześnie umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadań inwestycyjnych podpisała Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska (dofinansowanie prawie 770 tys. zł na drogę w Juchowie) oraz Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski (dofinansowanie 1,3 mln zł na drogę w Grabowie).