Strona główna Gmina Szczecinek W Gminie zakończyły się zebrania wiejskie

W Gminie zakończyły się zebrania wiejskie

W Gminie Szczecinek dobiegł końca cykl zebrań wiejskich. Praktycznie przez cały miesiąc Wójt Gminy Ryszard Jasionas spotykał się z mieszkańcami poszczególnych sołectw, aby omówić zadania, jakie powinny być wykonane w przyszłym roku w ramach „Funduszu sołeckiego”. Podczas zebrań poruszano także temat programu „Czyste powietrze” oraz wiele innych zagadnień, zgłaszanych przez mieszkańców.

Co ważne, frekwencja zebrań była znacznie większa niż w roku ubiegłym. Już wiadomo, że w przyszłorocznym budżecie w „Funduszu sołeckim” znajdzie się suma ponad 800 tys. zł.

– Środki te zostaną rozłożone na różne zadania. Od placów zabaw, poprzez wyposażenie świetlic, budowę dróg, upiększanie miejscowości, a także na szeroko rozumiane urządzanie przestrzeni publicznej – poinformował Wójt Ryszard Jasionas.

Na zebraniach wiejskich była też mowa o kwestii dostosowania gospodarstw domowych do tzw. zielonego ładu. Pomóc miałby w tym finansowany ze środków WFOŚiGW program „Czyste Powietrze”.

– Ten temat odbił się dość szerokim echem. Niestety, krytyka tego programu jest dosyć duża – wyjawił dalej Wójt.

Jak dodał, poza wspomnianymi dwoma głównymi tematami mieszkańcy poruszali jeszcze takie zagadnienia, jak stan dróg dojazdowych do miejscowości, doświetlenie placów, ulic oraz transport publiczny.

– To odwieczny problem osób, które potrzebują publicznej komunikacji. Wszyscy wiemy, że ważny jest tutaj czynnik ekonomiczny i problem tzw. masowości. Trudno jest organizować transport publiczny dla dwóch czy trzech osób. Mieszkańcy to rozumieją, ponieważ rozmawiamy na ten temat od lat. Ale na pewno jakieś udogodnienia dla osób, które tego potrzebują, uda się poczynić – podkreślił Ryszard Jasionas.

– Dziękuję wszystkim za udział w zebraniach. Mieszkańcy Gminy Szczecinek mają bardzo ciekawe spostrzeżenia i dziękuję za to, że się nimi dzielą. To pomaga nam w dotarciu do najlepszych rozwiązań, jakie tylko są możliwe – zaznaczył na koniec Wójt.

Magdalena Szkudlarek-Szarkowska