Strona główna Gmina Szczecinek Nowa świetlica dla Gałowa

Nowa świetlica dla Gałowa

Sołectwo Gałowo będzie miało nowoczesną świetlicę. Zadanie polegające na budowie nowego wielofunkcyjnego budynku otrzymało właśnie dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Tak jak już informowaliśmy, przedsięwzięcie ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Szczecinek. Mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do wspólnego spędzania czasu, udziału w spotkaniach, zebraniach wiejskich bądź wydarzeniach kulturalnych. Świetlica będzie swoistą bazą integracji środowiska lokalnego.

Koszt tej inwestycji ma wynieść 2 mln zł. Wkład własny Gmina oszacowała na 40 tys. zł. 1 960 000,00 zł udało się pozyskać z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przewidywany czas zakończenia przedsięwzięcia to koniec przyszłego roku.

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska