Strona główna Gmina Szczecinek Węgiel w Gminie Szczecinek po 2200 zł

Węgiel w Gminie Szczecinek po 2200 zł

Urząd Gminy w Szczecinku wydał oświadczenie ws. sprzedaży węgla. Poniżej publikujemy jego pełną treść.

Dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Szczecinek zajmować się będzie Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Szczecinku, natomiast koszt i organizacja transportu z miejsca składowania do miejsca zamieszkania będzie musiał zapewnić kupujący.  

Proszę pamiętać, że mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. Stosowne dokumenty można pobrać w Urzędzie Gminy Szczecinek oraz na stronie internetowej. 

W przeciągu najbliższych dni wnioski dotrą również do sołtysów, tak aby ułatwić mieszkańcom ich pobranie. Druk należy złożyć w formie papierowej w urzędzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zwracam uwagę, że Minister Aktywów Państwowych ograniczył ilość dostępnego paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra na jedno gospodarstwo domowe przysługuje 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg w okresie od 1 stycznia 2023 roku. 

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Szczecinku, realizując zapisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych będzie sprzedawała paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2 200,00 zł brutto za tonę paliwa stałego.

Przypominam, że zakupu po cenach preferencyjnych może dokonać osoba fizyczna, której: wypłacono dodatek na rzecz gospodarstwa domowego, w skład, którego wchodzi wnioskodawca bądź pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku lub też gospodarstwo domowe zgodnie z centralną ewidencją emisyjności budynków ogrzewane jest węglem.

Jakub Diakun, Urząd Gminy w Szczecinku