Strona główna Gmina Szczecinek Wójt Ryszard Jasionas z absolutorium za rok 2023

Wójt Ryszard Jasionas z absolutorium za rok 2023

W poniedziałek, 24.06 odbyło się trzecie posiedzenie Rady Gminy Szczecinek nowej kadencji. Najważniejszymi punktami obrad były: przyjęcie raportu o stanie Gminy, który zreferował Zastępca Wójta Kazimierz Harasym, jak również udzielenie Wójtowi Gminy Szczecinek wotum zaufania i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Wszyscy radni głosowali „za”.

Po zakończonych głosowaniach głos zabrał Wójt Ryszard Jasionas.

W ten sposób doceniona została praca całego zespołu ludzi. Bo tak naprawdę to cały sztab ludzi pracuje na to, jak nasza Gmina wygląda, jak się rozwija i dokąd zmierza. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten zespół naprawdę pracuje na pełnej mocy. I za to wszystkim, i każdemu z osobna – dziękuję – powiedział Ryszard Jasionas.

Miniony rok wiązał się z ogromem przedsięwzięć logistycznych, terminowych, pisania aplikacji, wniosków… To czas, by podziękować także Mieszkańcom Gminy, naszym Sołtysom, którzy się temu wszystkiemu przyglądali, za ich wyrozumiałość. Dziękuję również Radzie Gminy Szczecinek, która te nasze projekty zatwierdzała. To wszystko mogło się wydarzyć, ponieważ cała rada zgodnie ze sobą współpracowała i podejmowała słuszne decyzje. A to dodawało nam mocy i siły, by jeszcze bardziej angażować się w działania związane z poprawą życia Mieszkańców. Czy ten kierunek będzie kontynuowany, zależy od nas... – zaznaczył Wójt.

W szczególny sposób Wójt Ryszard Jasionas zwrócił się do obecnej na sesji Skarbnik Gminy Szczecinek, Pani Mirosławy Perskiej, wręczając jej bukiet kwiatów.

Dziękuję wreszcie Skarbnik Gminy Szczecinek, Pani Mirosławie Perskiej. To osoba, która jak przychodzę do pracy, już jest, jak wychodzę – jeszcze jest, a jak czasem przyjeżdżam wieczorem, to często nadal pracuje. Za ten niebywały wkład i zaangażowanie, jeszcze raz bardzo w tym miejscu dziękuję.

Budżet Gminy Szczecinek na 2023 rok został przyjęty 21 grudnia 2022 roku. W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Szczecinek i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Szczecinek. Po stronie wykonanych dochodów budżet zamknął się kwotą 64 552 210,35 zł, natomiast po stronie zrealizowanych wydatków – 69 988 527,35 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 19 005 305,35 zł.

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska