Strona główna Gmina Szczecinek Zebrania w sprawie „Funduszu sołeckiego”

Zebrania w sprawie „Funduszu sołeckiego”

Tak jak informowaliśmy, zbliża się czas, w którym będzie można podjąć decyzję, jakie zadania mają być zrealizowane w ramach „Funduszu sołeckiego”. O tym, na co w przyszłym roku w swoim najbliższym otoczeniu warto przeznaczyć pieniądze z budżetu Gminy Szczecinek, będzie można zdecydować podczas zebrań wiejskich. Pierwsze zebrania odbędą się już w przyszłym tygodniu.

„Fundusz sołecki” to pula środków, które mogą być wydane na konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy i służące poprawie warunków życia mieszkańców. Aby dane sołectwo mogło skorzystać ze środków z „Funduszu sołeckiego”, konieczne jest złożenie przez sołtysa Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2023 roku odpowiedniego wniosku, uchwalonego przez zebranie wiejskie. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

– Zapraszam do czynnego udziału w zebraniach wiejskich. Chciałbym, aby jak największa liczba mieszkańców poszczególnych sołectw zdecydowała, na co mają być przeznaczone pieniądze z budżetu Gminy Szczecinek – podkreśla Wójt Ryszard Jasioans.

Pierwsze zebrania wiejskie, podczas których będzie można podjąć decyzje dotyczące zadań realizowanych w ramach „Funduszu Sołeckiego”, odbędą się już w przyszłym tygodniu. Harmonogram zebrań na przyszły tydzień przedstawia się następująco:

Poniedziałek, 28.08:

Wojnowo – godz. 17.00

Drawień – godz. 19.00

Wtorek, 29.08:

Gałowo – godz. 17.00

Skotniki – godz. 19.00

Środa, 30.08:

Brzeźno – godz. 17.00

Spore – godz. 19.00

Czwartek, 31.08:

Drężno – godz. 17.00

Stare Wierzchowo – godz. 19.00

O kolejnych terminach zebrań będziemy informować na bieżąco.

Magdalena Szkudlarek-Szarkowska