Strona główna Aktualności Poznaliśmy wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2023

Poznaliśmy wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2023

Poznaliśmy projekty, które otrzymały granty w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie. W ramach pracy Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Razem złożonych zostało 16 wniosków, z czego 15 uzyskało pozytywną ocenę formalną. W wyniku prac Komisji Grantowej wybrano 11 przedsięwzięć dofinansowanych na łączną kwotę ponad 55 tys. zł.

Jak informują organizatorzy przedsięwzięcia, głównym celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

Przyznane środki pochodzą z budżetu Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności, która w ramach umowy z LGD Pojezierze Razem przekazała grupie kwotę 38 tys. zł, z czego 19 tys. zł wykorzystane zostało na dotacje. Pozostała część (w tym roku to nieco ponad 36 tys. zł) to wkład gmin Barwice, Borne Sulinowo, Szczecinek oraz Grzmiąca, a także Nadleśnictwa Szczecinek i Fundacji im. Stanisława Karłowskiego.

Projekty wybrane do dofinansowania wybrane w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2023.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ,,Droga”

 • Tytuł projektu: Zdrowie zaczyna się w głowie

W ramach projektu przeprowadzone zostaną różne działania edukacyjne i warsztatowe związane ze zdrowiem psychicznym m.in. konferencje i wykłady na temat zdrowia psychicznego, dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej, warsztaty oraz sesja zdjęciowa.

 • Wartość budżetu projektu: 9 500,00
 • Kwota dofinansowania: 5 500,00

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach

 • Realizator (grupa nieformalna): “Faceci dla dobra wspólnego”
 • Tytuł projektu: “Poznaj sąsiada-ożywienie relacji międzysąsiedzkich”

Projekt zakłada integrację mieszkańców sołectwa Stary Grabiąż poprzez organizację m.in. pikniku rodzinnego oraz warsztatów filcowania na sucho i na mokro. W ramach projektu zbudowane zostanie ogrodzenie wokół placu zabaw oraz zasadzone zostaną ozdobne rośliny. Zwieńczeniem operacji będzie organizacja „Pikniku pieczonego ziemniaka”.

 • Wartość budżetu projektu: 8 225,00
 • Kwota dofinansowania: 5 200,00

Wnioskodawca: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

 • Realizator (grupa nieformalna): Babski Klub Optymistek 40+
 • Tytuł projektu: Łapacze optymistycznych snów

Zadanie projektowe polega na przeprowadzeniu warsztatów makramy z materiałów ekologicznych wśród kobiet 40+. Makrama to starożytna technika tworzenia ze sznurka bez użycia drutów, szydełka czy kleju. Uczestniczki będą pracować na wysuszonym i oczyszczonym drewnie z morza, naturalnie wyrzeźbionym i zaimpregnowanym przez Bałtyk. Podczas warsztatów będą używane sznurki w wielu barwach pozwalające wyrazić siebie w zdecydowanych lub stonowanych barwach, adekwatnie do charakteru, nastroju czy kolorystyki wnętrza każdej z pań. Projekt zwieńczony będzie wystawą prac.

 • Wartość budżetu projektu: 9 300,00
 • Kwota dofinansowania: 5 300,00

Wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie

 • Realizator (grupa nieformalna): Kulturalni.pl
 • Tytuł projektu: Francja… elegancja

Projekt polega na zrealizowaniu cyklu spotkań dla mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo dot. Francji m.in. prelekcji, zajęć dla dzieci: decoupage oraz kulinarnych – smaki Francji. Ostatnim etapem realizacji projektu będzie wystawa galerii MBP w Bornem Sulinowie połączona z mini koncertem piosenki francuskiej oraz poczęstunkiem w stylu francuskim.

 • Wartość budżetu projektu: 7 455,00
 • Kwota dofinansowania: 5 300,00

Wnioskodawca: Gminny Ludowy Zespół Sportowy “Zawisza” Grzmiąca

 • Tytuł projektu: Pamięci Jacka

W ramach projektu zaplanowano kilka wydarzeń, podczas których upamiętniona zostanie postać Jacka Kurzejewskiego, zmarłego w 2016 r. zastępcy Wójta Gminy Grzmiąca, autora wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju gminy i społeczności lokalnej. Z jego inicjatywy wybudowany został m.in. zespół boisk Orlik. W ramach operacji odbędzie się mecz otwarcia, w którym udział wezmą m.in. samorządowcy, koledzy i koleżanki Jacka, następnie zrealizowany zostanie turniej piłkarski dla dzieci w wieku do lat 9 oraz okolicznościowy piknik integracyjny.

 • Wartość budżetu projektu: 7 100,00
 • Kwota dofinansowania: 5 500,00

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

 • Realizator (grupa nieformalna): “Młode Wilki” PS
 • Tytuł projektu: Z anatomią człowieka na Ty!

Głównym celem projektu jest pomoc w rozwijaniu pasji edukacyjnych uczniów szkół średnich w zakresie anatomii człowieka. W ramach realizacji operacji zorganizowane zostaną m.in. zajęcia z młodzieżą szkół średnich, spotkania z osobami dorosłymi w gminach i inne działania promujące profilaktykę zdrowotną. Działania w ramach projektu zostaną zrealizowane na terenie miasta i gminy Szczecinek, gminy Barwice, gminy Biały Bór, gminy Borne Sulinowo i gminy Grzmiąca.

 • Wartość budżetu projektu: 3310,00
 • Kwota dofinansowania: 2 470,00

Wnioskodawca: Stowarzyszenie “Nasza Dąbrowica”

 • Tytuł projektu: Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowicy (działka nr 22/67)

Operacja obejmuje modernizację terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 22/67, poprzez przeprowadzenie następujących działań: zabudowę wiaty demontowalną plandeką, renowację i konserwację zabudowanych ławek przy kręgu przewidzianym na ognisko, zakup i zabudowę trójnogu do paleniska. Dodatkowo zaplanowano organizacje wydarzeń integracyjnych m.in. ognisk i pikników.

 • Wartość budżetu projektu: 8 100,00
 • Kwota dofinansowania: 5 200,00

Wnioskodawca: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

 • Tytuł projektu: Architektura w służbie ekologii, nauka podstaw budownictwa organicznego

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla młodzieży licealnej i klas ósmych szkół podstawowych z terenu gminy Borne Sulinowo. Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne dotyczące architektury i budownictwa zrównoważonego oraz organicznego. Uczestnicy zajmą się m.in. pracami przy budowie wolnostojącego pieca do pieczenia chleba, tworzeniem ogrodzenia zagrody tradycyjnych ras polskich zwierząt czy też zapoznają się z technologią wykonywania tynków glinianych, na przykładzie prac wykonanych przy renowacji wnętrza zabytkowego budynku zwanego “Domem Leśnika”.

 • Wartość budżetu projektu: 21 785,00
 • Kwota dofinansowania: 5 500,00

Wnioskodawca: Stowarzyszenie WSPÓLNIE

 • Tytuł projektu: Akcja integracja – wspólnie dbamy o nasze otoczenie

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl wydarzeń integracyjnych. Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenie zostanie doposażone w sprzęt, który pozwoli na przygotowanie poczęstunku dla uczestników wydarzeń. Dodatkowo w ramach wolontariatu zaangażowany zostanie animator dla najmłodszych mieszkańców gminy. We wrześniu wspólnie szkołami z terenu gminy Grzmiąca stowarzyszenie przyłączy się do akcji sprzątania świata.

 • Wartość budżetu projektu: 9 210,00
 • Kwota dofinansowania: 5 900,00

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Be Happy

 • Tytuł projektu: Piłka jest okrągła a bramki są dwie

Projekt polega na przeprowadzeniu treningów piłki nożnej z elementami ogólnorozwojowymi dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borne Sulinowo oraz przeprowadzenie turnieju gry 1×1. Projekt jest odpowiedzią na wakacyjną przerwę i brak innych zorganizowanych zajęć dla młodzieży.

 • Wartość budżetu projektu: 6 560,00
 • Kwota dofinansowania: 3 500,00

Wnioskodawca: Stowarzyszenie “Przyjaźń bez Granic”

 • Tytuł projektu: Most Partnerski- wzmacniane współpracy polsko- niemieckiej

Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy między mieszkańcami gmin Szczecinek i Gellersen, wymiana ich pomysłów i doświadczeń z zakresu działań społecznych i energii odnawialnej. Projekt ma także wpływ na wzrost poczucia przynależności i sprawczości w lokalnej społeczności. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną spotkania on-line oraz na miejscu.

 • Wartość budżetu projektu: 7 700,00
 • Kwota dofinansowania: 5 900,00