Strona główna Region OSP Kłanino dofinansowane

OSP Kłanino dofinansowane

Nowe umundurowanie i wyposażenie trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie, w gminie Bobolice. W niezbędnych zakupach dla OSP pomogą środki unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowę gwarantującą dofinansowanie o wartości blisko 85 tys. zł podpisał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Przyznana dotacja pozwoli na zakup specjalistycznego, certyfikowanego umundurowania. To środki ochrony indywidualnej, m.in.: strażackie hełmy, buty czy rękawice techniczne. Jednostka wzbogaci się też o sprzęt – pilarkę spalinową, przenośmy system oświetlenia, węże (W42 i W75) czy nożyco-rozpieracz.

Nowy sprzęt i umundurowanie to inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Dotację przyznano w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu (działanie 3.4). Dotychczas w ramach tego mechanizmu zostało podpisanych 28 umów z OSP na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 27  mln zł.

Koszt całkowity projektu to 99 017,60 zł. Natomiast dofinansowanie wyniosło dokładnie 84 164,96 zł.

Jednostka OSP Kłanino należy od 2002 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Info: Biuro Prasowe WZP