Strona główna Aktualności Stworzyli domy pełne miłości

Stworzyli domy pełne miłości

Rodzinne domy dziecka to jedna z najefektywniejszych form pieczy zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą dorastać w rodzinie biologicznej. Powiat Szczecinecki jest jednym z pionierów jej wprowadzenia. 12 czerwca starosta Krzysztof Lis spotkał się z osobami, które otworzyły dla potrzebujących dzieci swoje domy i …serca.

To właśnie w rodzinnych domach dziecka relacje i więź, które tworzą się pomiędzy opiekunami i dziećmi są najbardziej zbliżone do naturalnych. Na przestrzeni lat Powiat Szczecinecki podpisał umowę na utworzenie 9 placówek tego typu. Oprócz tego w naszym powiecie funkcjonuje 5 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 2 będące w procesie przekształcenia na rodzinne domy dziecka. Różnica między jedną a druga formą jest taka, że w rodzinnym domu dziecka może przebywać do 8 dzieci, zaś zawodowa rodzina zastępcza może opiekować się maksymalnie 3.

Starosta Krzysztof Lis oraz dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak-Horniatko nigdy nie kryli dumy z faktu, tak znaczącego rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej idącej w parze z deinstytucjonalizacją sytemu wsparcia dziecka i rodziny, który dokonał się na przestrzeni lat w powiecie szczecineckim.

Spotkanie, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym „Zamek”, było doskonałą okazją do podziękowania osobom, które otworzyły swe serca na potrzebujące dzieci, podejmując się niezwykle trudnej misji ich wychowania oraz stworzenia warunków sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowego rozwoju.

Info: Piotr Rozmus

REKLAMA