Strona główna Szczecinek Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego

Za nami LXIII sesja Rady Powiatu w Szczecinku, w czasie której radni zdecydowali o przyznaniu Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Radni byli jednomyślni.

Sesja absolutoryjna to zdecydowanie jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, podczas którego radni oceniają ubiegłoroczną pracę Zarządu Powiatu Szczecineckiego. Radni udzielając absolutorium byli jednomyślni.

Rok 2022 był niewątpliwie trudny, zwłaszcza w kontekście wybuchu rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego. Związana z nim inflacja sprawiła, że nagle zaplanowane przez Powiat Szczecinecki montaże finansowe wielu inwestycji straciły na aktualności. Problemy udało się jednak przezwyciężyć, co starosta Krzysztof Lis podkreślał w swoim przemówieniu.

Starosta dziękował Zarządowi, radnym, dyrektorom jednostek i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz ich pracownikom. Wyrazy szczególnego uznania złożył na ręce skarbnik Powiatu Ewy Mikłasz oraz sekretarz Judyty Syczewskiej. Podkreślał znacznie bardzo dobrej współpracy z wiceminister Małgorzatą Golińską oraz wicewojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Wójcikiem, dzięki wsparciu których możliwa była realizacja wielu powiatowych inwestycji.

Osobiste gratulacje za uzyskane absolutorium, staroście jako przewodniczącemu Zarządu Powiatu Szczecineckiego złożył Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Jankowski. Podziękowania oraz piękny bukiet czerwonych róż na ręce skarbnik Ewy Mikłasz przekazał Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Poczobut.

A jak prezentował się ubiegłoroczny budżet? Ponad 153,2 mln zł po stronie dochodów i 168,53 mln zł po stronie wydatków. Na inwestycje Powiat Szczecinecki przeznaczył ponad 36,5 mln zł czyli 21,70 % całości budżetu.

Na zadania drogowe wydatkowano ponad 7,6 mln zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć należy na pewno wymienić rozpoczęcie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz, kolejny etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku Szczecinek-Żółtnica, przebudowę obiektów inżynierskich oraz drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Ostrowąsy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171, czy remont drogi powiatowej na odcinku Barwice-Przybkowo.

Na budowę obiektów sportowych Powiat przeznaczył blisko 12 mln zł. To właśnie w roku 2022 w kulminacyjną fazę weszła sztandarowa inwestycja Powiatu dotycząca budowy hali – widowiskowo sportowej przy ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku. Rozpoczęła się również budowa nieco mniejszego obiektu przy ZST.

Budowa i modernizacja obiektów pochłonęła ponad 13,2 mln zł. W roku 2022 swój początek wzięły dwie inne ważne inwestycje: przebudowa oddziału położniczo-ginekologicznego i pododdziałem neonatologicznym oraz budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w ZS nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku oraz ZST. Kontynuowane było również zadanie polegające na budowaniu Centrum Zdrowia Psychicznego.

Na zakupy różnego rodzaju sprzętu wydatkowano prawie 1,7 mln zł. Ten trafił m.in. do PZD, szczecineckiego szpitala oraz Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie.

W roku ubiegłym kwota subwencji oświatowej wyniosła ponad 51,2 mln zł. Samorząd powiatowy dołożył do rzeczonej sumy jeszcze ponad 22 mln zł! Zostały one przeznaczone na wydatki inwestycyjne i bieżące.

Info: Piotr Rozmus