Strona główna Szczecinek Będą szkolić seniorów, aby byli bezpieczniejsi

Będą szkolić seniorów, aby byli bezpieczniejsi

Stowarzyszenie Fidei Defensor zaprasza na szkolenie skierowane do osób dorosłych (a w szczególności do osób starszych) dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo).

Szkolenie odbędzie się w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze, szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast.

Miejsce i data szkolenia: Szczecinek, 18.11.2022, godz. 17:30, siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (ul. Mickiewicza 2)

Bezpłatne szkolenie poprowadzi Bartosz Bukowski, a organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Fidei Defensor organizujące wydarzenie w ramach projektu BezpiecznaPolska.org. Działanie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości