Strona główna Szczecinek Na Świątkach powstaje staw retencyjny

Na Świątkach powstaje staw retencyjny

Ruszyła budowa ziemnego stawu retencyjnego w dzielnicy Miasta Szczecinka, w obrębie Świątki.

Dotychczasowe nieruchomości rolne w rejonie osiedla Świątki sukcesywnie przeznaczane są pod zabudowę mieszkaniową i związaną z nią infrastrukturę drogową. Powoduje to konieczność stworzenie prawidłowego i stabilnego systemu odprowadzania wód z dużej zlewni. Wykonanie ziemnego stawu retencyjnego o powierzchni 0,23 ha oraz budowa dodatkowego rurociągu zabezpieczającego odpływ wód z całej zlewni do jeziora Trzesiecko (w II etapie inwestycji) ma stanowić rozwiązanie tego problemu i jednocześnie być alternatywą do obecnego – zdekapitalizowanego i starego rurociągu.

Powiat Szczecinecki na zadanie pn. Budowa ziemnego stawu retencyjnego oraz rurociągu łączącego staw z jeziorem Trzesiecko – I etap uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakończenie zadania planowane jest na koniec października 2023 r. Prace ziemne wykonuje wybrana w przetargu firma Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Ryszard Ostrycharz z Węgorzyna.

Info: Piotr Rozmus