Strona główna Szczecinek CEEiRJ zaprasza na konferencję naukową

CEEiRJ zaprasza na konferencję naukową

W najbliższy piątek, 31 marca 2023 roku w siedzibie szczecineckiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior odbędzie się wyjątkowa konferencja pn.: „Torfowiska ziemi szczecineckiej: archiwa historii i sojusznicy w ochronie klimatu”.

Torfowiska to wyjątkowe ekosystemy, pełniące wiele funkcji oraz usług ekosystemowych. Torfowiska zajmują ogółem około. 1,6 mln ha powierzchni Polski (5%), z czego 1,3 mln ha jest odwodniona, przez co są emiterami gazów cieplarnianych, głównie CO2 do atmosfery – mówi prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, współorganizator spotkania. Zasoby węgla pierwiastkowego zgromadzonego w torfie w Polsce oszacowano na 2,1 Gt C. Takie wartości pokazują, iż na terenie Lasów Państwowych, torfowiska zawierają ponad dwa razy więcej węgla pierwiastkowego niż zgromadzone jest w biomasie drzewnej na pniu – dodaje Lamentowicz.

Konferencja ma na celu przedstawienie roli i znaczenia torfowisk dla klimatu i problemów ochrony siedlisk torfowiskowych, określenie znaczenia torfowisk w kontekście akumulacji i zasobów węgla pierwiastkowego, oraz przedstawienie rekomendacji dla poznawania i odtwarzania torfowisk. Ochrona i nawadnianie torfowisk to wielkie wyzwanie dla Polski. Ochrona torfowisk to także bezpieczeństwo zasobów wodnych na terenach rolniczych i leśnych, a jednocześnie ważny element działań na rzecz ochrony klimatu – kończy prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz.

Ziemia szczecinecka jest jednym z najbogatszych w torfowiska regionów Polski, albowiem to małe ojczyzny, są miejscami, gdzie ochrona przyrody np. torfowisk jest najskuteczniejsza.

Konferencję kierujemy do: samorządowców, naukowców, leśników, nauczycieli, rolników i wszystkich, którym bliski jest stan otaczającej nas przyrody. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Program Konferencji:

  • 10:30-11.00        Radosław Wąs – Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
  • 11:00-11:20        Mariusz Lamentowicz – Bagno Kusowo – perła Pomorza i unikatowe archiwum
  • 11:20-11:40        Katarzyna Klimek – Ochrona mokradeł w Lasach Państwowych
  • 11:40-12:00        Wiktor Kotowski – Potrzeby i możliwości odtwarzania torfowisk
  • 12:00-12:20        Radosław Juszczak – Eksperymentalne badania torfowisk
  • 12:40-13:00        Bogdan Chojnicki – Torfowiska, gazy cieplarniane i znaczenie Bagna Kusowo
  • 13:00-13:30        Dyskusja

Info: CEEiRJ w Szczecinku