Strona główna Szczecinek Chodnik na Narutowicza na powiatowych obradach

Chodnik na Narutowicza na powiatowych obradach

Po raz pierwszy w 2023 roku spotkali się powiatowi radni. Na sesji podjętych zostało szereg uchwał.

Wcześniej swoje interpelacje i zapytania przedłożyło dwóch radnych, Arkadiusz Górka i Maciej Kaźmierski. Arkadiusz Górka za pośrednictwem starosty Krzysztofa Lisa zwrócił się do GDDKIA Oddział w Szczecinie o podjęcie działań zmierzających do przebudowy lub zmiany organizacji ruchu drogowego na DK Nr 20 w miejscowości Łubowo, w gminie Borne Sulinowo, na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Strzelecka – Zakątna. Jest to obszar mocno zabudowany i często uczęszczany przez pieszych, szczególnie podążające do szkoły dzieci. Dlatego radny Górka wskazał na konieczność wykonania w rzeczonym miejscu dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego, wprowadzenie niezbędnych korekt wysokości krawężników przy przejściach dla pieszych co ułatwiłoby poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Koniecznym zdaniem radnego jest również prawidłowe i odpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych. Starosta Krzysztof Lis zadeklarował, iż nada sprawie bieg jak najszybciej.

Z kolei zapytanie radnego Macieja Kaźmierskiego odnosiło się do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego, które zostały zaplanowane do sprzedaży w budżecie na rok 2022 i 2023. Jak poinformował starosta Krzysztof Lis wśród nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2022 roku znalazły się:

 • nieruchomość zabudowana drogą, ul. Waryńskiego – 100.000,00 zł
 • nieruchomość niezabudowana w Białym Borze, dz. 4/33 – 80.000,00 zł
 • nieruchomość niezabudowana wydzielona z pasa drogowego, ul. Narutowicza – 800.000,00 zł
 • nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową, Świątki – 3.100.000,00 zł

Łącznie wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2022 roku wynosiła 4.080.000,00 zł. Ostatecznie zamknęła się kwotą 349 794,71 zł co stanowiło 9% założenia budżetowego. Zbyte zostały 3 działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na osiedlu Świątki oraz udziały w nieruchomości Świątki (nieruchomości zabudowane garażami).

W 2023 roku do sprzedaży zaplanowano:

 • nieruchomość niezabudowaną wydzielona z pasa drogowego, ul. Narutowicza – 1.500.000,00 zł
 • nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Świątki, 29 działek – 2.183.100,00 zł
 • nieruchomość niezabudowaną pod zabudowę usługową Świątki – 494.100,00 zł
 • nieruchomość niezabudowaną wydzieloną z pasa drogowego, ul. Pilska – 1.105.000,00 zł

Łącznie wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w br. wynosi 5.283.250,00 zł.

Radny Maciej Kaźmierski chciał również wiedzieć jakie nieruchomości niesprzedane w roku 2022 zostały ujęte w budżecie 2023. Jak poinformował starosta były to:

 • nieruchomość niezabudowana wydzielona z pasa drogowego, ul. Narutowicza – 1.500.000,00 zł
 • nieruchomości niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Świątki, 29 działek – 2.183.100,00 zł.

Ponadto w 2022 roku zbyte zostały działki, których nie ujęto pierwotnie w planie ubiegłorocznego budżetu, a była to sprzedaż udziałów w gruncie pod garażami w obr. Świątki na kwotę 8.250,00 zł. Jak wyjaśnił starosta sprzedaż miała na celu regulację prawną nieruchomości.

Zaraz potem radni podjęli szereg uchwał. Pierwsze trzy dotyczyły budżetu Powiatu Szczecineckiego:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2024”
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2036

Blok 9 uchwał dotyczył sprawy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego w obrębie ulicy Narutowicza w Szczecinku na poprawę funkcjonowania podmiotów sąsiadujących. W ostatnim czasie mieszkańcy, którzy zakupili lokale w nowopowstałym budynku wielorodzinnym wyrazili swe obawy, że przez brak ciągu komunikacyjnego od strony ulicy Narutowicza nie będą mogli bezpiecznie dotrzeć do najbliższego przejścia dla pieszych. Sprzedaż wspomnianych działek umożliwi inwestorowi wybudowanie chodnika. Ponadto jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji starosta Krzysztof Lis uzgodnił z inwestorem, że ten na własny koszt wybuduje ciąg komunikacyjny do ulicy Wiatracznej, dzięki czemu dzieci i młodzież bez trudu dotrą do przedszkola, szkoły podstawowej czy ZST. Dodatkowo inwestor zobligował się do wybudowania placu zabaw.

Ostatnia z uchwał dotyczyła ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. Decyzją radnych zostanie wprowadzona odpłatność za korzystanie ze sztucznego lodowiska. Nie obejmie ona jednak osób poniżej 18. roku życia.

Info: Piotr Rozmus