Strona główna Szczecinek Dyrektorzy szkół z kolejną kadencją

Dyrektorzy szkół z kolejną kadencją

Podczas posiedzenia, które odbyło się 19 lipca, starosta Krzysztof Lis powierzył stanowiska dyrektorów trzem osobom, które przez kolejnych pięć lat będą je piastować w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Wcześniej Zarząd zatwierdził konkursy na dyrektorów poszczególnych placówek. Stanowiska na pięcioletnią kadencję powierzono: Joannie Buzale – dyrektor ZS Nr 6 im. Warcisława IV w Szczecinku, dyrektorowi I LO im. Ks. Elżbiety Arkadiuszowi Szczepaniakowi oraz dyrektorowi ZS Nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku Robertowi Jaskowi. Wszyscy troje piastowali rzeczne stanowiska już wcześniej doskonale wywiązując się ze swojej roli. Oprócz aktów powierzenia, starosta wręczył dyrektorom okolicznościową różę oraz eleganckie pióra. Zaraz potem gratulacje dyrektorom złożyli pozostali członkowie Zarządu, wicestarosta Robert Fabisiak, Anna Kieling, Krzysztof Zając oraz Arkadiusz Górka. Do życzeń przyłączyły się również skarbnik Powiatu Ewa Mikłasz, sekretarz Judyta Syczewska oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka.

Wśród innych podjętych przez Zarząd tego dnia uchwał znalazły się m.in. te dotyczące dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 oraz ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych i liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Szczecinecki w roku szkolnym 2023/2024.

Jeden z zaakceptowanych przez Zarząd projektów uchwał Rady Powiatu dotyczył utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów, w którego skład wejdą: Gmina Szczecinek, Gmina Grzmiąca, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Barwice oraz Miasto Szczecinek. Inicjatorem powołania Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów jest starosta Krzysztof Lis. Członkostwo w nim poszczególnych samorządów pomoże w podziale środków i realizacji konkretnych zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT to forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Warto przypomnieć, że alokacja dla powiatu szczecineckiego wynosi dokładnie 15.789.850, 64 EUR, czyli ponad 74 mln zł.

Tego dnia Zarząd przyjął również m.in. sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych pn. „Dzień Rodzinny 2023 na sportowo” oraz „Udział drużyny orlika w rozrywkach ligowych ZZPN”.

Info: Piotr Rozmus

REKLAMA