Strona główna Szczecinek Działaj Lokalnie 2023 podsumowane

Działaj Lokalnie 2023 podsumowane

Działaj Lokalnie 2023 to już szósta edycja konkursu, której operatorem jest LGD Pojezierze Razem. W jego ramach na terenie powiatu szczecineckiego zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych, sportowych, ekologicznych, edukacyjnych i integracyjnych. Wczoraj, w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior dokonano podsumowania projektu.

Głównym celem Programu było wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych. W ramach zeszłorocznego konkursu złożonych zostało 16 wniosków, z czego 15 uzyskało pozytywną ocenę formalną. W wyniku prac Komisji Grantowej wybrano 11 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 55 tys. zł.

W trakcie wydarzenia każdy z przybyłych beneficjentów programu dokonał krótkiego podsumowania realizowanego projektu.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

 • Stowarzyszenie ,,Droga”
 • Tytuł projektu: Zdrowie zaczyna się w głowie

W ramach projektu przeprowadzono różne działania edukacyjne i warsztatowe związane ze zdrowiem psychicznym m.in. konferencje i wykłady na temat zdrowia psychicznego, dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej, warsztaty oraz sesję zdjęciowa. Wartość budżetu projektu: 9 500,00 Kwota dofinansowania: 5 500,00.

 • Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach
 • Realizator (grupa nieformalna): “Faceci dla dobra wspólnego”
 • Tytuł projektu: “Poznaj sąsiada-ożywienie relacji międzysąsiedzkich”

Projekt zakładał integrację mieszkańców sołectwa Stary Grabiąż poprzez organizację m.in. pikniku rodzinnego oraz warsztatów filcowania na sucho i na mokro. W ramach projektu zbudowano ogrodzenie wokół placu zabaw oraz zasadzono ozdobne rośliny. Zwieńczeniem operacji była organizacja „Pikniku pieczonego ziemniaka”. Wartość budżetu projektu: 8 225,00 Kwota dofinansowania: 5 200,00.

 • Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
 • Realizator (grupa nieformalna): Babski Klub Optymistek 40+
 • Tytuł projektu: Łapacze optymistycznych snów

Zadanie projektowe polegało na przeprowadzeniu warsztatów makramy z materiałów ekologicznych wśród kobiet 40+. Makrama to starożytna technika tworzenia ze sznurka bez użycia drutów, szydełka czy kleju. Projekt zwieńczyła wysatwa prac. Wartość budżetu projektu: 9 300,00 Kwota dofinansowania: 5 300,00.

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie
 •  Realizator (grupa nieformalna): Kulturalni.pl
 • Tytuł projektu: Francja… elegancja

Projekt polegał na zrealizowaniu cyklu spotkań dla mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo dot. Francji m.in. prelekcji, zajęć dla dzieci: decoupage oraz kulinarnych – smaki Francji. Ostatnim etapem realizacji projektu była wystawa galerii MBP w Bornem Sulinowie połączona z mini koncertem piosenki francuskiej oraz poczęstunkiem w stylu francuskim. Wartość budżetu projektu: 7 455,00 Kwota dofinansowania: 5 300,00.

 • Gminny Ludowy Zespół Sportowy “Zawisza” Grzmiąca
 • Tytuł projektu: Pamięci Jacka

W ramach projektu zaplanowano kilka wydarzeń, podczas których upamiętniono postać Jacka Kurzejewskiego, zmarłego w 2016 r. zastępcy wójta Gminy Grzmiąca, autora wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju gminy i społeczności lokalnej. Z jego inicjatywy wybudowano m.in. zespół boisk Orlik. W ramach operacji odbył się mecz otwarcia, w którym udział wzięli m.in. samorządowcy, koledzy i koleżanki Jacka, zrealizowano również turniej piłkarski dla dzieci w wieku do lat 9 oraz okolicznościowy piknik integracyjny. Wartość budżetu projektu: 7 100,00 Kwota dofinansowania: 5 500,00.

 • Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego
 • Realizator (grupa nieformalna): “Młode Wilki” PS
 • Tytuł projektu: Z anatomią człowieka na Ty!

Głównym celem projektu była pomoc w rozwijaniu pasji edukacyjnych uczniów szkół średnich w zakresie anatomii człowieka. W ramach realizacji operacji zorganizowano m.in. zajęcia z młodzieżą szkół średnich, spotkania z osobami dorosłymi w gminach i inne działania promujące profilaktykę zdrowotną. Wartość budżetu projektu: 3310,00 Kwota dofinansowania: 2 470,00 Stowarzyszenie

 • “Nasza Dąbrowica”
 • Tytuł projektu: Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowicy (działka nr 22/67)

Operacja obejmowała modernizację terenu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 22/67, poprzez zabudowę wiaty plandeką, renowację i konserwację zabudowanych ławek przy kręgu przewidzianym na ognisko, zakup i zabudowę trójnogu do paleniska. Dodatkowo zorganizowano również wydarzenia integracyjne. Wartość budżetu projektu: 8 100,00 Kwota dofinansowania: 5 200,00.

 • Fundacja im. Stanisława Karłowskiego
 • Tytuł projektu: Architektura w służbie ekologii, nauka podstaw budownictwa organicznego.

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla młodzieży licealnej i klas ósmych szkół podstawowych z terenu gminy Borne Sulinowo. Zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne dotyczyły architektury i budownictwa zrównoważonego oraz organicznego. Wartość budżetu projektu: 21 785,00 Kwota dofinansowania: 5 500,00.

 • Stowarzyszenie WSPÓLNIE
 • Tytuł projektu: Akcja integracja – wspólnie dbamy o nasze otoczenie.

W ramach projektu zorganizowano cykl wydarzeń integracyjnych. Dzięki dofinansowaniu stowarzyszenie zakupiło sprzęt, który pozwolił na przygotowanie poczęstunku dla ich uczestników. Dodatkowo w ramach wolontariatu zaangażowano animatora dla najmłodszych mieszkańców gminy. Wartość budżetu projektu: 9 210,00 Kwota dofinansowania: 5 900,00.

 • Stowarzyszenie Be Happy
 • Tytuł projektu: Piłka jest okrągła a bramki są dwie

Projekt polegał na przeprowadzeniu treningów piłki nożnej z elementami ogólnorozwojowymi dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borne Sulinowo. Wartość budżetu projektu: 6 560,00. Kwota dofinansowania: 3 500,00.

 • Stowarzyszenie “Przyjaźń bez Granic”
 •  Tytuł projektu: Most Partnerski – wzmacniane współpracy polsko-niemieckiej

Głównym celem projektu było pogłębienie współpracy między mieszkańcami gmin Szczecinek i Gellersen, wymiana ich pomysłów i doświadczeń z zakresu działań społecznych i energii odnawialnej. Wartość budżetu projektu: 7 700,00 Kwota dofinansowania: 5 900,00.