Strona główna Szczecinek Ekonomik ze wsparciem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Ekonomik ze wsparciem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Popularny Ekonomik, a więc Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku, zawdzięcza swą potoczną nazwę wieloletniemu doświadczeniu w kształceniu przyszłych finansistów. Uczniowie technikum ekonomicznego zyskają nowe praktyczne umiejętności, dzięki współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie. Porozumienie między Powiatem Szczecineckim, będącym organem prowadzącym szkoły, a wspomnianym stowarzyszeniem zostało podpisane wczoraj.

 Bardzo się cieszę z tej współpracy, ponieważ Stowarzyszenie Księgowych w Polsce skupia wybitnych specjalistów – powiedział starosta Krzysztof Lis tuż przed parafowaniem porozumienia. To dla naszych uczniów wartość dodana i możliwość skorzystania z niezwykłego doświadczenia jego członkiń. Bardzo dziękuję dyrektor szkoły pani Monice Szymańskiej oraz pani Anecie Bibik-Mularczyk za zapoczątkowanie tej inicjatywy.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem, uczniowie zyskają niezbędne umiejętności zawodowe ułatwiające im znalezienie pracy lub kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Zdobędą również wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, kadr i płac, a także będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmach i instytucjach związanych z tymi dziedzinami.

W ramach współpracy Stowarzyszenie będzie promować wiedzę o rachunkowości, organizować szkolenia i wykłady dla uczniów i nauczycieli. Obejmie również patronatem klasy technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista/technik rachunkowości oraz będzie pomagać w ewaluacji programów nauczania, wspierać szkołę w materiały dydaktyczne, fundować nagrody dla uczniów, promować wyróżniających się uczniów i absolwentów oraz pomagać w organizacji praktyk zawodowych.

Info: Piotr Rozmus