Strona główna Szczecinek Gmina Szczecinek wspiera NGO

Gmina Szczecinek wspiera NGO

Blisko 189 tys. zł wsparcia finansowego trafi do dziesięciu organizacji pozarządowych, które zrealizują jedenaście zadań pożytku publicznego.

W ostatni dzień lutego zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych i pożytku publicznego spotkali się z Wójtem Gminy Szczecinek Ryszardem Jasionasem oraz Skarbnikiem Gminy Szczecinek Mirosławą Perską, aby podpisać umowy dotyczące wsparcia finansowego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Zadania będą realizowane  w trzech kategoriach:

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek dofinansowania otrzymały:

 • Klub Sportowy Gwda Wielka: 28 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy Sokół Spore: 26 000,00 zł
 • Ludowy Zespół Sportowy Wiarus Żółtnica: 37 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy Pogoń Wierzchowo: 26 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Nasza Gmina: 4 000,00 zł
 • Ludowy Zespół Sportowy Mechanik Turowo: 33 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Lipowy Dwór: 6 000,00 zł

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Szczecinek dofinansowanie otrzymały:

 • Stowarzyszenie Razem dla Szkoły: 5 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kusowa: 4 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Lipowy Dwór: 5 000,00 zł

W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami dofinansowanie otrzymało:

 • Stowarzyszenie Przyjaźń bez granic: 15 000,00 zł

Szczegóły na temat projektów znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczecinku.

Info: Magdalena Szkudlarek-Szarkowska