Strona główna Szczecinek Kolejne rodzinne domy dziecka

Kolejne rodzinne domy dziecka

Rodzinne domy dziecka to jedna z najefektywniejszych form pieczy zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą dorastać w rodzinie biologicznej. To właśnie w nich relacje i więzi, które tworzą się pomiędzy opiekunami i dziećmi są najbardziej zbliżone do naturalnych. Do tej pory w powiecie szczecineckim funkcjonowało 10 rodzinnych domów dziecka, a wczoraj podpisano umowy na utworzenie dwóch kolejnych.

Swoje domu i serca postanowili otworzyć przed dziećmi państwo Dorota i Piotr Ludka oraz Jolanta i Damian Kunda. Obie rodziny pełnią funkcje rodzin zastępczych od 4 lat. W wydarzeniu uczestniczyli oczywiście dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Kubiak-Horniatko oraz starosta Krzysztof Lis, którzy wielokrotnie podkreślali swą wdzięczność i szacunek do obu małżeństw za podjęcie tej niełatwej i niezmiernie istotnej misji.Warto wspomnieć, że Powiat Szczecinecki jest jednym z pionierów wprowadzenia Rodzinnych Domów Dziecka jako tego rodzaju formy pieczy zastępczej.

Rodzinny dom dziecka jest najbliższy rodzinie biologicznej i jeżeli dziecko miałoby być kierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej czy do rodzinnego domu dziecka, to my wybieramy tę drugą formę. Myślę, że w województwie zachodniopomorskim jesteśmy chyba liderem w zakresie ilości tych rodzinnych domów dziecka. Ogromny ukłon do Państwa, że dojrzeliście do tego, by wejść w ten system rodzinnego domu dziecka i zapewniam, że tutaj PCPR jest świetnie przygotowane do współpracy – powiedział starosta.

Obecnie w rodzinnych domach dziecka przebywa 79 niespokrewnionych dzieci. Na terenie powiatu funkcjonują też 3 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, a także 1 rodzina mająca charakter zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej dla niepełnosprawnego dziecka. Planowane są kolejne kwalifikacje rodzin zastępczych na zawodowe rodziny zastępcze.