Strona główna Szczecinek Lokalne władze uczciły pamięć poległych

Lokalne władze uczciły pamięć poległych

Lokalny samorząd nie zapomniał o wszystkich walczących o zdobycie Szczecinka. W 79. rocznicę wydarzenia delegacje Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego złożyły wiązanki przy pomniku Bohaterów Wału Pomorskiego.

Jako pierwsi przy pomniku pojawili się w komplecie włodarze ratusza w osobach burmistrza Daniela Raka oraz zastępców Macieja Makselona i Doroty Rusin-Hardenbicker. Chwilę później przy obelisku kwiaty złożyli przedstawiciele starostwa z Krzysztofem Lisem na czele. Były to jedyne wiązanki jakie tego dnia złożono. Wśród wielu mieszkańców Szczecinka od dawna już słychać głosy nieprzychylne tego typu uroczystości, ale zdaniem obu włodarzy nie możemy ot tak zapominać o naszej historii.

Bez względu na rokrocznie powtarzane przez mieszkańców kontrowersje, warto choć w telegraficznym skrócie poznać kawałek najnowszej historii naszego regionu. Głównodowodzący czerwonoarmistami, marszałkowie Żukow i Rokossowski liczące ok. 2500 żołnierzy siły niemieckie w Szczecinku zdecydowanie przecenili. Jedynym atutem Niemców był fakt usytuowania miasta na Wale Pomorskim. Jednak niedługo po północy, 27 lutego, radzieckie oddziały przypuściły szturm na przedmieścia Szczecinka.

Walki nie były długotrwałe. Już o godz. 18:00 dzwony Kościoła Mariackiego ogłosiły ostateczny triumf Armii Czerwonej. Marszałka Rokossowskiego o zwycięstwie powiadomiono ok. godz. 22:00, Niemcy wieść o przegranej nadali swoim mocodawcom dopiero 3 godziny później, kiedy w kalendarzu widniał już 28 lutego. Być może dlatego powszechnie przyjęło się, że miasto zostało ostatecznie zdobyte 28, a nie 27 lutego. Potwierdzeniem dla tej daty może być również fakt, że w chwili nadania meldunku Stalinowi, w Moskwie było już po północy, a więc nastał nowy dzień. Niektórzy uważają też z kolei, że wszystko było efektem salutu honorowego jaki w Moskwie na cześć zdobywców Szczecinka Stalin nakazał oddać właśnie 28 lutego.

Podsumowując, bez względu na okoliczności najważniejsze jest jedno – pamięć i godne uhonorowanie ofiar walk za nasze miasto, co wczoraj zostało tradycyjnie dokonane.