Strona główna Szczecinek Miasto Szczecinek również zbiera deklaracje węglowe

Miasto Szczecinek również zbiera deklaracje węglowe

Urząd Miasta w Szczecinku zwraca się z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych jego zakupem.

Mieszkańcy Szczecinka mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretną ilość oraz rodzaj węgla (ekogroszek, groszek, orzech, kostka, miał), którą planują zakupić do końca sezonu grzewczego, tj. do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgromadzone dane szacunkowe pozwolą na określenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Szczecinka w zakresie planowanych zakupów węgla oraz umożliwią podjęcie decyzji, co do sposobu dystrybucji węgla na terenie naszego miasta.

Zgodnie z projektem ustawy  do dokonania zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na formularzu umieszczonym w załączniku, który należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub też przesłać skanem na adres d.woch@um.szczecinek.pl.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dariuszem Wochem, inspektorem Wydziału Organizacyjnego UM (tel: 94 37 141 57).

Info: Mateusz Ludewicz