Strona główna Szczecinek Montaż dachu w hali przy ZST

Montaż dachu w hali przy ZST

Prace przy budowie nowej hali widowiskowo-sportowej przy ZST, nie zwalniają tempa. Ostatnio rozpoczęły się te związane z montażem konstrukcji dachowej.

Rozmiary hali, mimo, że jest ona nico mniejsza od tej przy ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku robią wrażenie. W hali powstaną boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, przestrzeń do uprawiania zapasów, gimnastyki i akrobatyki sportowej, badmintona, oraz treningowe boisko do piłki ręcznej. Zagospodarowany zostanie teren wokół hali poprzez m.in. urządzenie terenów zielonych, budowę parkingu, dróg dojazdowych. Wybudowany będzie bezpieczny zjazd z ul. Koszalińskiej na teren szkoły. Co ważne, obiekt będzie połączony ze szkołą specjalnym łącznikiem.

Obecnie rozpoczęły się prace związane z instalacją więźby dachowej. Koszt inwestycji to 16 mln zł. Tak jak w przypadku budowy hali przy „ekonomiku”, tak i tu Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 4,5 mln zł. Inwestycja powinna zakończyć się do grudnia br.

Powiat Szczecinecki od lat sukcesywnie realizuje inwestycje związane z rozwojem szkolnej infrastruktury sportowej. Każda ze szkół, dla której organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki będzie mogła cieszyć się nowoczesną halą sportową. Taką wraz z dodatkowymi gabinetami do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zyska również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku. Koszt inwestycji to blisko 7 mln zł. brutto. Powiat ubiega się o dofinansowanie zadania w wysokości 3.5 mln zł brutto z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Jeśli uda się pozyskać rzeczone środki, nowa hala widowiskowo-sportowa przy SOSW mogłaby powstać do końca 2024 roku.

Info: Piotr Rozmus