Strona główna Szczecinek Można wnioskować o stypendia sportowe

Można wnioskować o stypendia sportowe

Można już składać wnioski o nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnienia za całokształt osiągnięć w działalności sportowej.

Laureatami nagród i wyróżnień mogą być osoby fizyczne (dzieci, młodzież i dorośli), które są mieszkańcami Miasta Szczecinek lub działają na rzecz klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Szczecinek.

Nagrody mają charakter finansowy, a wyróżnienia charakter honorowy. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe lub wyróżnienie za całokształt osiągnięć w działalności sportowej, może wystąpić:

a)    klub sportowy, w którym osoba uprawia sport,
b)    komisja Rady Miasta Szczecinek właściwa do spraw sportu,
c)    właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,
d)    Burmistrz Miasta Szczecinek;
e)    osoba zainteresowana – pełnoletni kandydat,

Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz treść stosownej uchwały dostępne są w załącznikach. Wnioski należy składać do 15 marca.

Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Burmistrz Miasta Szczecinek po uprzednim uzyskaniu opinii kapituły.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek.

Info: Mateusz Ludewicz