Strona główna Szczecinek Nieco ponad 3,5 tys. bezrobotnych w powiecie

Nieco ponad 3,5 tys. bezrobotnych w powiecie

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powoli dobiega końca 4-letnia kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy. 30 stycznia gremium spotkało się po raz pierwszy w tym roku aby podsumować pracę ostatnich 12 miesięcy i dokonać wstępnego podziału funduszy przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w 2023 r.

W pierwszej kolejności dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesław Kosmala omówił aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie szczecineckim, odnosząc się do liczby bezrobotnych w naszym regionie. Na koniec grudnia 2022 roku było ich 3558. W mieście Szczecinek bez pracy pozostawało 1456 osób, w gminie Szczecinek 479 osób, w gminie Grzmiąca 278 osób, w gminie Borne Sulinowo 384 osoby, w gminie Biały Bór 319 osób, zaś w gminie Barwice 642 osoby. Na koniec ubiegłego roku w powiecie szczecineckim bez pracy pozostawały 3474 osoby.

W roku ubiegłym PUP na zadania związane z aktywizacją osób bezrobotnych oraz tarczą antykryzysową mógł przeznaczyć 13.983.813,87 zł. Rzeczone środki zostały rozdysponowane niemal w 100%. Niewielkie niewykorzystane fundusze dotyczyły tzw. „covidowego wsparcia” dla przedsiębiorców i były dedykowane do przedstawicieli branż, nieobecnych w naszym powiecie. Ponadto PUP miał do rozdysponowania 289.000,00 zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tym przypadku na kształcenie pracowników i pracodawców wydatkowano 285.146,48 zł. Kilku przedsiębiorców ostatecznie zrezygnowało z ubiegania się o środki na tego typu wsparcie.

W tym roku na aktywizację osób bezrobotnych PUP w Szczecinku będzie miał do dyspozycji 11.557.232,33 zł, 8.060.194,01 w ramach tzw. algorytmu i 3.517.038,32 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to mniej niż w roku ubiegłym i jak wyjaśnił dyrektor Wiesław Kosmala wynika to z faktu wyasygnowania skromniejszych środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2022 było to 6.422.086,03 zł. Więcej natomiast będzie do rozdysponowania w ramach Krajowego Funduszu Społecznego, bo aż 355.000,00 zł.

Do najbardziej popularnych form wsparcia na pewno znów będzie można zaliczyć:

  • roboty publiczne – na ten cel wstępnie zabezpieczono 1.700.000,00 zł z następującym podziałem na poszczególne Gminy: Gmina Barwice 344.202,00 zł, Gmina Biały Bór 232.320,00 zł, Gmina Borne Sulinowo 190.865,00 zł, Gmina Grzmiąca 226.948,00 zł, Gmina Szczecinek 252.867,00 zł i Miasto Szczecinek 452.797,00 zł. Wynagrodzenie w ramach robót publicznych wyniesie maksymalnie 3.750,08 zł.
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – kwota refundacji to 32.000,00 zł. 
  • przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – kwota dotacji wynosić będzie 32.000,00 zł.
  • bon na zasiedlenie – kwota bonu na zasiedlenie wyniesie 10.000,00 zł
  • prace interwencyjne – maksymalne wynagrodzenie w ramach prac interwencyjnych wyniesie 2.057,88 zł.

Na zakończenie posiedzenia starosta Krzysztof Lis, przewodniczący Rady Paweł Mikołajewski oraz dyrektor PUP w Szczecinku podziękowali członkom gremium za 4-letni okres wytężonej pracy. Starosta już niebawem będzie chciał to uczynić ponownie, tym razem bardziej uroczyście przy okazji powołania na kolejną kadencję nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Warto przypomnieć, że do jej składu starosta powołuje osoby spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Starosta może również powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3 przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Rady.

Info: Piotr Rozmus