Strona główna Szczecinek Nowa siedziba Ośrodka Kuratorskiego w Szczecinku

Nowa siedziba Ośrodka Kuratorskiego w Szczecinku

W czwartek (26.10) przy ulicy Myśliwskiej w Szczecinku miejsce miało oficjalne otwarcie nowej siedziby Ośrodka Kuratorskiego.

Ośrodek Kuratorski w Szczecinku został powołany na wniosek Sądu Rejonowego w Szczecinku jesienią ub. roku, dotychczas (od grudnia 2022) funkcjonował przy ulicy Artyleryjskiej. Co ciekawe – jest to pierwszy i jedyny jak dotąd OK w okręgu koszalińskim. W czwartek 26 października miejsce miało uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Kuratorskiego – przy ulicy Myśliwskiej.

W otwarciu udział wziął między innymi prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Andrzej Pisarczyk, kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Szczecinku Roman Fons i kuratorzy z regionu.

Mamy nową siedzibę. Rozwijamy się. Dla mnie jednak najważniejsze jest, że zgromadziliśmy zespół niesamowicie zaangażowany w pracę tej instytucji. Warto mieć Ośrodek Kuratorski przy swoim sądzie, warto zaangażować się w pracę takiego ośrodka – powiedział prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Andrzej Pisarczyk.

Na miejscu nieletni mogą skorzystać z pomocy psychologa, brać np. udział we wspólnym gotowaniu w kuchni, a także porozmawiać ze swoimi wychowawcami (aktualnie jest 6 wychowawców). Na miejscu jest też gabinet terapeutyczny.

Ośrodek kuratorski to jeden ze środków wychowawczych, określonych w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Do ośrodka kierowani są nieletni na podstawie orzeczeń sądowych, którzy wykazują symptomy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego.