Strona główna Szczecinek Nowe oblicze SOSW w Szczecinku

Nowe oblicze SOSW w Szczecinku

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Od lat Powiat Szczecinecki sukcesywnie realizuje inwestycje związane z rozwojem szkolnej infrastruktury sportowej. Każda ze szkół, dla której organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki będzie mogła cieszyć się nowoczesną halą sportową. Nową halę widowiskowo-sportową oraz dodatkowe gabinety do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zyska również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku.

Już na początku trwającej kadencji samorządu powiatowego, starosta Krzysztof Lis zapowiadał swoje plany dotyczące rozbudowy szkolnej infrastruktury sportowej. Trzeba przyznać, że ten plan przez ostatnie lata jest sukcesywnie realizowany. Wystarczy wspomnieć chociażby remont sal gimnastycznych przy ZS nr 7 w Białym Borze, ZS nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku, niedawno oddaną do użytku największą w powiecie halę widowiskowo-sportową przy ZS nr 1 im. KEN czy właśnie powstający niemal bliźniaczy obiekt przy ZST. Teraz przyszedł czas na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku.

SOSW prowadzi działalność dla 183 uczniów w 23 oddziałach szkolnych, 3 oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 5 grupach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych oraz rewalidacyjnych. W szkole organizowanych jest 69 godzin wychowania fizycznego, ponadto działają również przy niej dwa kluby sportowe oraz Szkolny Klub Sportowy. Sala gimnastyczna placówki, ze względu na niewielkie wymiary, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb uczniów.

Zasadniczą częścią nowej hali widowiskowo-sportowej będzie sala gimnastyczna połączona z widownią na 124 miejsc siedzących. Na parkiecie zostaną wytyczone przestrzenie do uprawiania takich dyscyplin sportu jak siatkówka, koszykówka, tenis, zapasy, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, badminton, czy judo. Poza tym hala będzie doskonałym miejscem na organizację apeli okolicznościowych oraz imprez okolicznościowo-sportowych. W budynku oczywiście będą również zlokalizowane szatnie, łazienki dla sportowców, toalety ogólnodostępne (w tym dla niepełnosprawnych) oraz magazyn na sprzęt sportowy. Obiekt będzie połączony z istniejącą salą gimnastyczną za pomocą łącznika. To w niej powstaną dodatkowe pomieszczenia do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacji i terapii, co pozwoli na pełną realizację usprawnienia ruchowego oraz psychoruchowego w zakresie dużej i małej motoryki oraz potrzeb ogólnorozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że do ośrodka uczęszcza 25 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym 10 porusza się na wózku inwalidzkim. Oczywiście cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Powiat Szczecinecki otrzymał już pozwolenie na budowę hali. Koszt inwestycji to blisko 7 mln zł. brutto. Samorząd powiatowy ubiega się o dofinansowanie zadania w wysokości 3,5 mln zł brutto z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Powiat złoży również wniosek o wsparcie realizacji zadania do Ministerstwa Sportu. Nowa hala widowiskowo-sportowa przy SOSW ma powstać do końca 2024 roku.

Info: Piotr Rozmus