Strona główna Szczecinek Palił śmieciami, sprawa w sądzie

Palił śmieciami, sprawa w sądzie

Mimo poluzowania w tym sezonie grzewczym zapisów ustawy o jakości spalanych paliw, nie dotyczy to w żadnym stopniu śmieci. Te wciąż mogą być poddawane obróbce termicznej tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Niestety, niektórzy wciąż wkładają do pieca co popadnie, o czym opowiedział szef szczecineckich strażników miejskich.

W dniu 19.01.2023 r. około godziny 10:05 dokonaliśmy kontroli kotłowni jednego z zakładów przy ulicy Harcerskiej. Analiza dymu wykazała przekroczenie norm lotnych związków organicznych co świadczyło o spalaniu odpadów w postaci plastików, płyt drewnopochodnych zawierających kleje i lakiery itp. – informuje Grzegorz Grondys, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku, jednocześnie dodając – Strażnicy po wejściu do kotłowni zastali odpady przygotowane do spalania. Osoba spalająca odmówiła strażnikom możliwości pobrania próbek do ekspertyzy. W związku z taką sytuacją na osobę spalającą tam śmieci zostanie skierowany wniosek o ukaranie.